ارسال ایمیل هدفمند،کنفرانس ها، دوره ها ، رویداد ها

جهت مشاوره در زمینه تبلیغات در پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور شما می توانید با آدرس allconference.ir@gmail.com و یا شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۱۹ تماس بگیرید.کارشناسان ما پس از آنالیز رویداد شما ، ترکیبی مناسب از سرویس های متنوع را برای ایم شما پیشنهاد خواهند داد.

تبلیغات دیجیتالی
پایگاه اطلاع رسانی رویداد های علمی کشور به عنوان قوی ترین و معتبرترین پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای کشور وظیفه خود می داند تا از کلیه امکانات خود در جهت اطلاع رسانی،کمک به برگزاری بهتر رویدادها استفاده نماید. به این منظور بخشی را با عنوان تبلیغات دیجیتال” ویژه ذی نفعان رویدادها ایجاد نموده است تا به رویداد ها کمک نماید، اطلاعات، اخبار و اطلاعیه ها، فراخوان و … خود را به طور هدفمند و کاربردی به مخاطبان و بازار هدف خود ارسال نماید.