تبلیغات هدفمند

جهت مشاوره در زمینه تبلیغات در پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور شما می توانید با آدرس allconference.ir@gmail.com و یا شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۱۹ تماس بگیرید.کارشناسان ما پس از آنالیز رویداد شما ، ترکیبی مناسب از سرویس های متنوع را برای استراتژی تبلیغاتی شما پیشنهاد خواهند داد.