تقویم

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
istanbul - istanbul zaim university
چهارمین دوره ارزیابی و کنفرانس ملی تحول دیجیتال

چهارمین دوره ارزیابی و کنفرانس ملی تحول دیجیتال


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
چهارمین کنفرانس مهندسی برق، مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی

چهارمین کنفرانس مهندسی برق، مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
دهلی - دانشگاه دهلی
اولین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو

اولین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

اولین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - همدان
ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران

ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
هفتمین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه‌های هوشمند

دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه‌های هوشمند


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
بیست‌ودومین همایش ملی بهداشت محیط

بیست‌ودومین همایش ملی بهداشت محیط


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن آمفی تاتر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سومین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ایران

سومین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز