تقویم

رباتیک از دانشگاه تا صنعت

رباتیک از دانشگاه تا صنعت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - دانشگاه صنعتی
فراخوان ارسال مقاله به مجله مهندسی عمران

فراخوان ارسال مقاله به مجله مهندسی عمران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - در سایت ژورنال
سمینار پیش بینی اقتصاد ایران و توصیه های سرمایه گذاری

سمینار پیش بینی اقتصاد ایران و توصیه های سرمایه گذاری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی

همایش سفری از کارمندی به کارآفرینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن کنفرانس نظامی گنجوی
همایش مدلسازی سطح آزاد با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار

همایش مدلسازی سطح آزاد با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کاربرد ریز فناوری با رویکرد تحلیل سازه

کاربرد ریز فناوری با رویکرد تحلیل سازه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سمینار مهندسی فروش

سمینار مهندسی فروش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - باشگاه ونک
کارگاه آموزشی برند شناسی

کارگاه آموزشی برند شناسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - به صورت الکترونیکی برگزار میگردد
استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام

استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - دانشگاه فردوسی - دانشکده علوم اداری و اقتصادی
چهارمین همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی

چهارمین همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابل - دانشگاه سراسری مازندران
دومین کنفرانس ملی اقتصاد

دومین کنفرانس ملی اقتصاد


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم -
سمینار بررسی مدل های خلق استراتژی

سمینار بررسی مدل های خلق استراتژی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سومین همایش ایده های برتر با حضور مهندس حسابی

سومین همایش ایده های برتر با حضور مهندس حسابی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - بوستان آزادی
هفتمین سمینار بازاریابی،فروش و مدیریت کسب و کار

هفتمین سمینار بازاریابی،فروش و مدیریت کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نشست ملی علوم زیستی

نشست ملی علوم زیستی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
سمینار کاربردی مالیات بر ارزش افزودهم(حسابداری - نحوه تنظیم اظهارنامه ...)

سمینار کاربردی مالیات بر ارزش افزودهم(حسابداری - نحوه تنظیم اظهارنامه ...)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های رازی
پژوهش تطبیقی رویکردی نو در مطالعات علوم اجتماعی و انسانی

پژوهش تطبیقی رویکردی نو در مطالعات علوم اجتماعی و انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
همایش ملی کشاورزی ارگانیک، امنیت غذایی و تواید محصولات فراسودمند

همایش ملی کشاورزی ارگانیک، امنیت غذایی و تواید محصولات فراسودمند


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین