تقویم

اولین کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی

اولین کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - هتل پارس
سمینار ملی اصول فروش و مذاکرات تجاری

سمینار ملی اصول فروش و مذاکرات تجاری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دومین سمینار بین رشته ای مغز و شناخت

دومین سمینار بین رشته ای مغز و شناخت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - سالن ولایت دانشگاه علوم پزشکی
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم -
سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی

سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علم و فرهنگ
کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران، معماری

کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران، معماری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - دانشگاه علمی کاربردی
اولین کنفرانس ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی

اولین کنفرانس ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم -
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری اقتصاد و مدیریت مالی

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری اقتصاد و مدیریت مالی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
اولین همایش بازاریابی دیجیتال هزاره سوم

اولین همایش بازاریابی دیجیتال هزاره سوم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - هتل پارس
چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - مالزی - کوالالامپور - دانشگاه IUMW
کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

کنفرانس بین المللی مهندسی عمران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اردبیل -
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر برق، الکترونیک

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر برق، الکترونیک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - مالزی - کوالالامپور دانشگاه IUMW
اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی،بهداشت،محیط زیست و توسعه پایدار

اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی،بهداشت،محیط زیست و توسعه پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی

کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - گرجستان - باتومی
سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان -
دومین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری

دومین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - همدان
سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار

سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان -
دومین  همایش ملی مدیریت و حسابداری

دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر -