تقویم

سمینار تخصصی بازاریابی دیجیتال

سمینار تخصصی بازاریابی دیجیتال


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
همایش بایدها و نبایدهای آزمون آیلتس

همایش بایدها و نبایدهای آزمون آیلتس


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - جهاد دانشگاهی
سمینار بازاریابی و فروش با رویکرد توسعه اقتصاد پایدار

سمینار بازاریابی و فروش با رویکرد توسعه اقتصاد پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - هتل آسمان
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - ایتالیا - رم
همایش بزرگ مدیران ماندگار (اقتصاد و صنعت)

همایش بزرگ مدیران ماندگار (اقتصاد و صنعت)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - هتل خورشید تابان
کنفرانس بین المللی بازاریابی برای صنایع دانش بنیان

کنفرانس بین المللی بازاریابی برای صنایع دانش بنیان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش تلاش
کارگاه هوش و مهارت های اقتصادی و مالی

کارگاه هوش و مهارت های اقتصادی و مالی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - امارات - دبی
دومین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری محیط زیست و مدیریت شهری

دومین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری محیط زیست و مدیریت شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - امارات - دبی
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو
همایش استانی سلامت زنان

همایش استانی سلامت زنان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
علی‌آباد - دانشگاه آزاد اسلامی
چهارمین کنفرانس توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی،معماری و شهرسازی
کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فناوری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه امیر کبیر
دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تبریز -
کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز -
کارگاه اصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی(انگلیسی)

کارگاه اصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی(انگلیسی)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی تجربه میراث ایرانی

کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی تجربه میراث ایرانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - هتل عباسی
کنفرانس ملی ربات های پروازی

کنفرانس ملی ربات های پروازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
گرگان -
کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر،برق،مکانیک و مکاترونیک

کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر،برق،مکانیک و مکاترونیک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قزوین - پارک علم و فناوری
کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تـهران