تقویم

همایش رایگان بورسی در ارومیه

همایش رایگان بورسی در ارومیه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ارومیه -
سمینار مهارت های فرزند پروری

سمینار مهارت های فرزند پروری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - بوکان - سالن سیمرغ
کنفرانس بین المللی چهارمین انقلاب صنعتی

کنفرانس بین المللی چهارمین انقلاب صنعتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران
دومین کنفرانس بین المللی گردشگری پایدار

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اردبیل -
همایش مهارت های “موسامارکتینگ” در افزایش فروش

همایش مهارت های “موسامارکتینگ” در افزایش فروش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
سمینار به سوی ذهن آگاهی

سمینار به سوی ذهن آگاهی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایشهای فرهنگسرا
سمینار کاربردی قانون کار و نامین اجتماعی

سمینار کاربردی قانون کار و نامین اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
سمینار آنلاین تکنیک های آمایش ژنتیک برند

سمینار آنلاین تکنیک های آمایش ژنتیک برند


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - به صورت الکترونیکی برگزار میگردد
همایش بزرگ راهکارهای نوین بازاریابی و افزایش فروش

همایش بزرگ راهکارهای نوین بازاریابی و افزایش فروش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران
سمینار ملی اصول تبلیغات و برندینگ با رویکرد فروش

سمینار ملی اصول تبلیغات و برندینگ با رویکرد فروش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت - سالن امام رضا (ع)
مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار و بازرگانی

مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار و بازرگانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
گرگان - دانشگاه آزاد اسلامی
دومین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی

دومین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو

اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمانشاه - دانشگاه آزاد اسلامی
پنجمین دوره مسابقات علوم مهندسی کُردکاپ

پنجمین دوره مسابقات علوم مهندسی کُردکاپ


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سنندج -
اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران

اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شهرکرد - دانشگاه آزاد اسلامی
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - ترکیه - استانبول
دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان -
نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی

نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز -