تقویم

دومین سمینار کارگروه نانو فناوری باز ساختی

دومین سمینار کارگروه نانو فناوری باز ساختی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تالار بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی
سمینار تخصصی تبلیغات و برندینگ

سمینار تخصصی تبلیغات و برندینگ


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
کارگاه آموزشی آشنایی با قواعد و اصول قراردادهای خرید و فروش بین المللی

کارگاه آموزشی آشنایی با قواعد و اصول قراردادهای خرید و فروش بین المللی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیریت ادعای حقوقی و قراردادی در پروژه ها

مدیریت ادعای حقوقی و قراردادی در پروژه ها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
سمینار تخصصی تغییر در کسب و کار

سمینار تخصصی تغییر در کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - هتل آسمان
سمینار زبان بدن

سمینار زبان بدن


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز آموزش گلدیران
سمینار قانون کار و تامین اجتماعی

سمینار قانون کار و تامین اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تربیت مدرس
دومین همایش بین المللی آینده پژوهی

دومین همایش بین المللی آینده پژوهی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایشهای صدا وسیما
سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
چهارمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

چهارمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مجموعه تلاش
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی و محیط زیست

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی و محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه جامع علمی کاربردی
کنفرانس بین المللی پژوهش در مکانیک

کنفرانس بین المللی پژوهش در مکانیک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه جامع علمی کاربردی
کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا

کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه جامع علمی کاربردی
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مدیریت و اقتصاد

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مدیریت و اقتصاد


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه جامع علمی کاربردی
کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری

کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه جامع علمی کاربردی
کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه جامع علمی کاربردی
سمینار تخصصی آموزشی رویکردهای نوین استراتژی آموزش با محوریت توسعه برند شخصی،کاهش هزینه و تولید ثروت در سازمان

سمینار تخصصی آموزشی رویکردهای نوین استراتژی آموزش با محوریت توسعه برند شخصی،کاهش هزینه و تولید ثروت در سازمان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
استارتاپ تریپ اصفهان کارآفرینی با رویکرد گردشگری

استارتاپ تریپ اصفهان کارآفرینی با رویکرد گردشگری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی