تقویم

اولین سمپوزیوم پژوهش در روان‌شناسی ورزش

اولین سمپوزیوم پژوهش در روان‌شناسی ورزش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - بیمارستان شریعتی
همایش روز آزادی نرم‌ افزار

همایش روز آزادی نرم‌ افزار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه اصفهان
دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اردبیل -
کارگاه تخصصی و کاربردی روش های تامین مالی واردات و صادرات

کارگاه تخصصی و کاربردی روش های تامین مالی واردات و صادرات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
کارگاه آموزشی آشنایی با گمرک الکترونیک

کارگاه آموزشی آشنایی با گمرک الکترونیک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت
سمینار تخصصی رویکردهای نوین استراتژیک آموزش و توسعه منابع انسانی

سمینار تخصصی رویکردهای نوین استراتژیک آموزش و توسعه منابع انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - هتل ورزش
جشنواره روز آزادی نرم‌ افزار

جشنواره روز آزادی نرم‌ افزار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی شریف، سالن جابر
هجدهمین همایش صنایع دریایی

هجدهمین همایش صنایع دریایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - کیش
دومین همایش ملی ساختمان آینده

دومین همایش ملی ساختمان آینده


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ساری -
دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد -
دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز -
سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

سومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز -
سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق و علوم کامپیوتر

نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق و علوم کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز -
اولین همایش منطقه ای مدیریت بحران شهری

اولین همایش منطقه ای مدیریت بحران شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - آران و بیدگل
نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - جلفا - منطقه ازاد تجاری - صنعتی ارس
سمینار آموزشی مثبت اندیشی

سمینار آموزشی مثبت اندیشی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - پردیس سینما ملت
سمینار آنلاین ابزارها و بسترهای شخصیت سازی در برند

سمینار آنلاین ابزارها و بسترهای شخصیت سازی در برند


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
استارتاپ ویکند گردشگری کرمان

استارتاپ ویکند گردشگری کرمان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان - مرکز پژوهش های علمی و آموزشی
سمینار اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

سمینار اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
یزد - سالن همایش های اتاق بازرگانی