تقویم

چهارمین همایش کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

چهارمین همایش کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تربت حیدریه - دانشگاه تربت حیدریه
کنفرانس مجازی آشنایی با آینده علمی و شغلی ژنتیک پزشکی

کنفرانس مجازی آشنایی با آینده علمی و شغلی ژنتیک پزشکی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مجازی آنلاین (غیر حضوری)
سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - مرکز رشد دانشگاه آزاد
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ملایر -
نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن

نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
اولین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج در کشاورزی ،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران

اولین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج در کشاورزی ،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان -جیرفت -
اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان -جیرفت -
اولین همایش ملی اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ایران

اولین همایش ملی اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان -جیرفت -
اولین رویداد انگیزشی ساخت بازیهای بومی رایانه ای و موبایل

اولین رویداد انگیزشی ساخت بازیهای بومی رایانه ای و موبایل


[کنفرانس،همایش، سمینار]
البرز - مجموعه فرهنگی ورزشی میلاد
کارگاه آموزشی ماموریت زندگی

کارگاه آموزشی ماموریت زندگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
کارگاه ملی آشنایی با طرح چشمه ملی نور ایران

کارگاه ملی آشنایی با طرح چشمه ملی نور ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قوچان - قوچان - دانشگاه مهندسی فناوری های نوین
کنفرانس ملی پژوهش در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کنفرانس ملی پژوهش در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر

کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - سنگاپور
همایش دانشگاه، صنعت، کارآفرینی

همایش دانشگاه، صنعت، کارآفرینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
رفسنجان - دانشگاه آزاد اسلامی
همایش کارآفرینی، کسب و کار در حوزه زبان های خارجی

همایش کارآفرینی، کسب و کار در حوزه زبان های خارجی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
برنامه ریزی و کنترل پروژه در قراردادهای ساخت

برنامه ریزی و کنترل پروژه در قراردادهای ساخت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
کنفرانس تخصصی بهبود فرآیند زنجیره انتقال خون

کنفرانس تخصصی بهبود فرآیند زنجیره انتقال خون


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش اداره کل انتقال خون