تقویم

سومين كنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري

سومين كنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابل -
سومين كنفرانس ملي روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي

سومين كنفرانس ملي روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابل -
سومين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

سومين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابل - بابل
اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی

اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ورشو -
اولین همایش ملی نقش دانشگاه های نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی نقش دانشگاه های نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
زنجان - دانشگاه جامع علمی کاربری استان زنجان
همایش ملی نساجی سنتی با محوریت غیاث الدین نقشبند یزدی

همایش ملی نساجی سنتی با محوریت غیاث الدین نقشبند یزدی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
یزد - دانشگاه ازاد اسلامی یزد
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصاد


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
سمینار بزرگ آکادمی مدرسان

سمینار بزرگ آکادمی مدرسان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش های بین المللی برج میلاد تهران
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
اعتبارات اسنادی (LC) پیشرفته

اعتبارات اسنادی (LC) پیشرفته


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه  علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
بانکداری و محیط زیست

بانکداری و محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصاد


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
دومین دوره کنفرانس ملی مدیریت ، حسابداری و علوم رفتاری

دومین دوره کنفرانس ملی مدیریت ، حسابداری و علوم رفتاری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
سومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

سومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی برق و فناوری اطلاعات

کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی برق و فناوری اطلاعات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین همایش صنعت تابلو برق کشور

اولین همایش صنعت تابلو برق کشور


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - پژوهشگاه نیرو ساختمان خلیج فارس