تقویم

چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی

چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
دبی - پردیس دانشگاهی
سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابل - بابل
همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تبریز - موسسه پردیس ایرانیان
سومین همایش بین المللی شرق شناسی - صلح و دیپلماسی فرهنگی با بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

سومین همایش بین المللی شرق شناسی - صلح و دیپلماسی فرهنگی با بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
فرانکفورت - فرانکفورت
همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی

همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - سالن همایش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو

اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اولین کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر

اولین کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
نهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

نهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان -
اولین همایش علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی

اولین همایش علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
جیرفت - شهرجیرفت
همایش بررسی آخرین آئین نامه های اجرایی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۶

همایش بررسی آخرین آئین نامه های اجرایی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۶


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تربیت مدرس
چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم -
اولین همایش ملی انرژی

اولین همایش ملی انرژی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
shiraz - شیراز
اولین همایش ملی جامع حقوق

اولین همایش ملی جامع حقوق


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز -
سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران
دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - .
سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابل - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل