تقویم

سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی  با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - دانشگاه قم
سمینار تخصصی بازاریابی و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی

سمینار تخصصی بازاریابی و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی شریف
سومین کنگره اینترونشنال درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد

سومین کنگره اینترونشنال درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - هتل اسپینانس پالاس
نخستین کنگره بین المللی زبان، ادبیات و زبان شناسی

نخستین کنگره بین المللی زبان، ادبیات و زبان شناسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - سالن همایش های خوارزمی
دومین همایش ملی اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ایران

دومین همایش ملی اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
جیرفت - جیرفت
سمینار تخصصی "شرایط عمومی پیمان 4311 و شرایط عمومی فیدیک EPC"

سمینار تخصصی "شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ و شرایط عمومی فیدیک EPC"


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
سمینار حضور موثر در مناقصات بین المللی

سمینار حضور موثر در مناقصات بین المللی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی

همایش ملی چای و دمنوش های گیاهی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
لاهیجان - پژوهشکده چای کشور
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با محوریت فرهنگ معماری ایرانی اسلامی
پنجمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه

پنجمین سمپوزیوم مدیران حرفه ای پروژه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر

همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
صفاشهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر
اولین کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین

اولین کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - سالن همایش های خوارزمی
دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین کنگره سالیانه بین المللی عمران، معماری و مطالعات شهری

اولین کنگره سالیانه بین المللی عمران، معماری و مطالعات شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - سالن همایش های خوارزمی
کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
سومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایشهای رازی
دوازدهمین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی

دوازدهمین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت