تقویم

پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر

همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
صفاشهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر
اولین کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین

اولین کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - سالن همایش های خوارزمی
دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین کنگره سالیانه بین المللی عمران، معماری و مطالعات شهری

اولین کنگره سالیانه بین المللی عمران، معماری و مطالعات شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - سالن همایش های خوارزمی
کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
سومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایشهای رازی
دوازدهمین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی

دوازدهمین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت
کنفرانس جهانی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

کنفرانس جهانی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - دانشگاه شیراز- واحد پردیس بین الملل
همایش لیزنگ؛ توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال

همایش لیزنگ؛ توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
اولین کنگره بزرگداشت حاج شیخ غلامرضا یزدی (فقیه خراسانی)

اولین کنگره بزرگداشت حاج شیخ غلامرضا یزدی (فقیه خراسانی)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
یزد - یزد
هشتمین کنفرانس حسابداری و مدیریت

هشتمین کنفرانس حسابداری و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
اولین همایش ملی علوم و فناوری در  توانمند سازی جمعیت شهر و روستا

اولین همایش ملی علوم و فناوری در توانمند سازی جمعیت شهر و روستا


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بشرویه - بشرویه
دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

دومین کنفرانس هوش تجاری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
اشياء ناشناس نوراني و ريز پرنده ها

اشياء ناشناس نوراني و ريز پرنده ها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش‌های اندیشه
اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علم و فرهنگ
اشیاء ناشناس نورانی و ریزپرنده ها

اشیاء ناشناس نورانی و ریزپرنده ها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت کارآفرینی و آموزش ایران

پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت کارآفرینی و آموزش ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری وشهرسازی

اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری وشهرسازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ایلخچی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران

کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
آمل - دانشگاه شمال