تقویم

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علامه طباطبایی
ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
همایش مدیریت و تامین منابع در آموزش و پرورش

همایش مدیریت و تامین منابع در آموزش و پرورش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
پنجمین كنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم

پنجمین كنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابلسر - بابلسر
سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی معماری پایدار و طراحی شهری

سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی معماری پایدار و طراحی شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
- دانشگاه پارما ایتالیا
سومین كنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

سومین كنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابلسر - هتل بین المللی میزبان
سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین همایش افق های نوین در علوم تربیتی،روانشناسی و آسیب های اجتماعی

سومین همایش افق های نوین در علوم تربیتی،روانشناسی و آسیب های اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه اصفهان
سومین کنفرانس ملی شهر سایبری

سومین کنفرانس ملی شهر سایبری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن اجتماعات مرکز مشارکت های مردمی
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
نخستین کنگره جامع بین المللی شیمی ایران

نخستین کنگره جامع بین المللی شیمی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - وبینار
نخستین کنگره جامع بین المللی برق ایران

نخستین کنگره جامع بین المللی برق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
هشتمین کنفرانس بین المللی تجهیزات دوار در نفت و نیرو

هشتمین کنفرانس بین المللی تجهیزات دوار در نفت و نیرو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی تهران