تقویم

سومین کنفرانس ملی شهر سایبری

سومین کنفرانس ملی شهر سایبری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن اجتماعات مرکز مشارکت های مردمی
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
نخستین کنگره جامع بین المللی شیمی ایران

نخستین کنگره جامع بین المللی شیمی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - وبینار
نخستین کنگره جامع بین المللی برق ایران

نخستین کنگره جامع بین المللی برق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
هشتمین کنفرانس بین المللی تجهیزات دوار در نفت و نیرو

هشتمین کنفرانس بین المللی تجهیزات دوار در نفت و نیرو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی تهران