تقویم

پنجمین همایش ملی زعفران

پنجمین همایش ملی زعفران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تربت حیدریه
سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
صوفیه - دانشگاه صوفیه بلغارستان
چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی " ازنگاه معلم"

چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی " ازنگاه معلم"


[کنفرانس،همایش، سمینار]
میناب - آموزش و پرورش
چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین همایش ملی آموزش محیط زیست

دومین همایش ملی آموزش محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن اجتماعات شهید عضدی
اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و منابع طبیعی

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و منابع طبیعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - سالن همایش های خوارزمی
دوره های آموزشی "بیمه تامین اجتماعی در پیمان ها" و "شرایط عمومی پیمان"

دوره های آموزشی "بیمه تامین اجتماعی در پیمان ها" و "شرایط عمومی پیمان"


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
مدیریت و اصول برندینگ

مدیریت و اصول برندینگ


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
دومین سمینار تخصصی مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی (B2B)

دومین سمینار تخصصی مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی (B2B)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
اولین همایش بین المللی چشم انداز توسعه روابط ایران و چین با محوریت گردشگری و تجارت

اولین همایش بین المللی چشم انداز توسعه روابط ایران و چین با محوریت گردشگری و تجارت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش هتل لاله تهران
سمینار تخصصی اختلالات شخصیت

سمینار تخصصی اختلالات شخصیت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ومهندسی صنایع

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ومهندسی صنایع


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده اقتصاد
چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علامه طباطبایی
پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی ومهندسی شیمی

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی ومهندسی شیمی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علامه طباطبایی
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علامه طباطبایی
ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
همایش مدیریت و تامین منابع در آموزش و پرورش

همایش مدیریت و تامین منابع در آموزش و پرورش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
پنجمین كنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم

پنجمین كنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابلسر - بابلسر