تقویم

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا برنامه ریزی معماری و شهرسازی

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا برنامه ریزی معماری و شهرسازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمين كنگره بين المللي فن اوري ارتباطات و دانشictck2018

چهارمين كنگره بين المللي فن اوري ارتباطات و دانشictck2018


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - http://ictck-2018.ir
سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - پژوهشگاه صنعت نفت
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - هتل المپیک
اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی (کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی

اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی (کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
ششمین همایش ملی فناوری نانو : از تئوری تا کاربرد

ششمین همایش ملی فناوری نانو : از تئوری تا کاربرد


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - جامعه مهندسان مشاور ایران
همایش ملی اقتصاد دفاع

همایش ملی اقتصاد دفاع


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه عالی دفاع ملی
اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته

اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز
دومین کنگره جامع بین المللی علوم سیاسی ایران

دومین کنگره جامع بین المللی علوم سیاسی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - وبینار
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - هتل المپیک
دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اهواز - دانشگاه
دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اهواز - دانشگاه
هشتمین دوره همایش آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

هشتمین دوره همایش آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان - کرمان
چهاردهمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی حمل و نقل خاورمیانه

چهاردهمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی حمل و نقل خاورمیانه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - هتل پارسیان استقلال