تقویم

اولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا

اولین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بندر آستارا - مرکز رشد واحد های فناور شهرستان بندر آستارا
هشتمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

هشتمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان - کرمان
دهمین همایش بین المللی موتور های درون سوز و نفت

دهمین همایش بین المللی موتور های درون سوز و نفت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - پالایشگاه صنعت نفت
بیست و پنجمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران

بیست و پنجمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
یزد - دانشگاه یزد
سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات تربیتی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات تربیتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر

هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - اتاق بازرگانی اصفهان
پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محویت علم در خدمت توسعه
چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین

اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش های بین المللی رازی
هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا برنامه ریزی معماری و شهرسازی

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا برنامه ریزی معماری و شهرسازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمين كنگره بين المللي فن اوري ارتباطات و دانشictck2018

چهارمين كنگره بين المللي فن اوري ارتباطات و دانشictck2018


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - http://ictck-2018.ir
سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - پژوهشگاه صنعت نفت
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - هتل المپیک
اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی (کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی

اولین همایش اقتصاد و کارآفرینی (کسب و کار) در حوزه زبان های خارجی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
ششمین همایش ملی فناوری نانو : از تئوری تا کاربرد

ششمین همایش ملی فناوری نانو : از تئوری تا کاربرد


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - جامعه مهندسان مشاور ایران
همایش ملی اقتصاد دفاع

همایش ملی اقتصاد دفاع


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه عالی دفاع ملی
اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته

اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز
دومین کنگره جامع بین المللی علوم سیاسی ایران

دومین کنگره جامع بین المللی علوم سیاسی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - وبینار