تقویم

کنفرانس بین المللی چالش های علوم اجتماعی و تجارت

کنفرانس بین المللی چالش های علوم اجتماعی و تجارت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
دوبی - هتل رادیسون بلو
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج
کنفرانس پیشگیری از خشونت؛ چالش ها و راهکارها

کنفرانس پیشگیری از خشونت؛ چالش ها و راهکارها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان
اولين كنگره بين المللي آب، خاك و علوم محيطي

اولين كنگره بين المللي آب، خاك و علوم محيطي


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه شهيد بهشتي
جشنواره ملی دانایی خلیج فارس (شهید تندگویان)

جشنواره ملی دانایی خلیج فارس (شهید تندگویان)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بوشهر - پارک علم و فناوری خلیج فارس
كنگره بين المللي عمران ، معماري و علوم محيطي

كنگره بين المللي عمران ، معماري و علوم محيطي


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه شهيد بهشتي
کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج
دومین کنگره زنان موفق

دومین کنگره زنان موفق


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
نخستین کنگره جامع بین المللی ژنتیک ایران

نخستین کنگره جامع بین المللی ژنتیک ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین همایش بین المللی صنایع غذایی

سومین همایش بین المللی صنایع غذایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
خرم‌آباد - دانشگاه آزاد اسلامی