تقویم

8 کارگاه تخصصی در حوزه دیجیتال مارکتینگ

۸ کارگاه تخصصی در حوزه دیجیتال مارکتینگ


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - جهاد دانشگاه صنعتی شریف
دومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی

دومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - سالن همایش های خوارزمی
سومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

سومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مرکز دائمی برگزاری کنفرانس های مهندسی أرگ
سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران

سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مرکز دائمی برگزاری کنفرانس های مهندسی أرگ
سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان - کرمان
پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان -جیرفت - جیرفت
همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران

همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سمينار آموزشي "از مناقصه تا ابلاغ قرارداد" (از صفر تا صد مناقصه) - 9 اسفند 96

سمينار آموزشي "از مناقصه تا ابلاغ قرارداد" (از صفر تا صد مناقصه) - ۹ اسفند ۹۶


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری

کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
سومین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

سومین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان -جیرفت - کرمان -جیرفت
اولین جشنواره بین المللی طراحی گنسای – ایده پردازی و طراحی محصول به منظور کاهش خسارات پس از سوانح طبیعی

اولین جشنواره بین المللی طراحی گنسای – ایده پردازی و طراحی محصول به منظور کاهش خسارات پس از سوانح طبیعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
پنجمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

پنجمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان
دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش

دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اهواز - مجوعه رفاهی، گردشگری و خدماتی ساب خوزستان
کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال

کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران، جلال آل احمد، پل نصر، مرکز همایشهای دانشگاه تربیت مدرس
هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان
چهارمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر

چهارمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بندرعباس - دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس
روش های نوین در مدیریت، توسعه ونگهداری فضای سبز در کارخانجات،مناطق و شهرک های صنعتی

روش های نوین در مدیریت، توسعه ونگهداری فضای سبز در کارخانجات،مناطق و شهرک های صنعتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان انگلیسی و ادبیات فارسی

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان انگلیسی و ادبیات فارسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علامه طباطبایی
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی و چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت دانش در اقتصاد، مدیریت و حسابداری

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی و چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت دانش در اقتصاد، مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
وین - سالن اجتماعات دانشگاه وین (University of Vienna)