تقویم

اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)

اولین همایش ملی آموزش، کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بندرعباس - سالن همایش های دانشگاه فرهنگیان
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ایوان کی - دانشگاه ایوان کی
دومین همایش ملی پیشرفت های نویسن در عرصه علم و فرا علم

دومین همایش ملی پیشرفت های نویسن در عرصه علم و فرا علم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد مقدس
دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - New Vision University
دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز تحقیقات وزارت راه و شهر سازی
چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی

چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
.تفلیس - دانشگاه New Vision
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر
چهارمین کنفرانس بين المللی پژوهش در مديريت، اقتصاد و توسعه

چهارمین کنفرانس بين المللی پژوهش در مديريت، اقتصاد و توسعه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تبریز - دانشگاه تبریز
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کاشان - دانشگاه کاشان
چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه

کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه شیخ بهایی
کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

کنفرانس بین المللی صلح پژوهی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
جزیره کیش -