تقویم

سومین همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی

سومین همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
چابهار - دانشگاه بین الملل
همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی

همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - دانشکده مامایی و پرستاری مشهد
ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو

ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکزراهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکزراهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
سومین کنفرانس بین المللی سالانه علوم و صنایع غذایی

سومین کنفرانس بین المللی سالانه علوم و صنایع غذایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمبن کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی مکانیک و برق
سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین همایش ملی دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی

اولین همایش ملی دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج
دومین کنگره سالیانه شیمی، مهندسی شیمی، نانو فناوری

دومین کنگره سالیانه شیمی، مهندسی شیمی، نانو فناوری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران

ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش های وزارت نیرو
همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی

همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد
سومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران

سومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
دبی - دانشگاه SP-Jain
اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت (فرصت های محلی و بین المللی)

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت (فرصت های محلی و بین المللی)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بیرجند - دانشگاه بیرجند
نخستین همایش ملی خانواده و آسیب های اجتماعی

نخستین همایش ملی خانواده و آسیب های اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
جهرم - دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
خانواده، اختلال اتیسم و چالش‌های همراه

خانواده، اختلال اتیسم و چالش‌های همراه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علامه طباطبائی