تقویم

پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران

پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین همایش ملی طب فراگیر، کارآفرینی و اشتغال

اولین همایش ملی طب فراگیر، کارآفرینی و اشتغال


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
بیست و هفتمین سمینار سالیانه گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیست و هفتمین سمینار سالیانه گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - هتل بزرگ شیراز
کنگره تازه های نوروماسکولار ایران

کنگره تازه های نوروماسکولار ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان‌- جیرفت - شهرجیرفت
سومین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری

سومین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان‌- جیرفت - شهرجیرفت
دومین کنفرانس بین المللی سالانه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین کنفرانس بین المللی سالانه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، حقوق و مطالعات دینی

دومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، حقوق و مطالعات دینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21

دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تبریز - تبریز
دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد
چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
همایش جامع برق ایران

همایش جامع برق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی

چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
آوکلند - دانشگاه پلی تکنیک آوکلند
سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب

سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اسلو - ,Saga International Conference Center Oslo
جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین ایران

جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر