تقویم

کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان‌ها و کسب‌وکارها

کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان‌ها و کسب‌وکارها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تربیت مدرس، سالن جابربن حیان
اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمومنین امام علی (ع)

اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمومنین امام علی (ع)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه امام علی (ع)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
دومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، داده کاوی و داده های حجیم

سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، داده کاوی و داده های حجیم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مبارکه - مبارکه
دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی شریف
اولین کنفرانس ملی پژوهش و مطالعات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد کسب و کار

اولین کنفرانس ملی پژوهش و مطالعات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(سالن حجاب)
نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار

نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات

دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی

پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین کنفرانس بین المللی زبان شناسی کاربردی

ششمین کنفرانس بین المللی زبان شناسی کاربردی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سنت پترزبورگ - congress hall vasilevsky
اولین کنفرانس بین المللی بلاکچین و اقتصاد دانش بنیان

اولین کنفرانس بین المللی بلاکچین و اقتصاد دانش بنیان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه و مدیریت ساخت

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه و مدیریت ساخت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی شریف
سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج
دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد