تقویم

نخستین کنفرانس بین المللی تازه های پژوهش در علوم روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و علوم اجتماعی

نخستین کنفرانس بین المللی تازه های پژوهش در علوم روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و علوم اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
باکو - آکادمی بین المللی اکو انرژی آذربایجان
کاهش میزان گوگرد در سوخت مورد استفاده صنعت دریایی و شناورها

کاهش میزان گوگرد در سوخت مورد استفاده صنعت دریایی و شناورها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران

بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ارومیه - ارومیه
هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار

هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و مهندسی شیمی و نفت

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و مهندسی شیمی و نفت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
دومین همایش بهبود کیفیت خدمات و تأمین مالی در صنعت گردشگری

دومین همایش بهبود کیفیت خدمات و تأمین مالی در صنعت گردشگری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش موزه ملی ایران
ششمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

ششمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - همدان
سومین کنگره بین المللی علوم اسلامی و علوم انسانی

سومین کنگره بین المللی علوم اسلامی و علوم انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مجموعه فرهنگی تلاش
پنجمین کنفرانس بین الملی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

پنجمین کنفرانس بین الملی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مجموعه فرهنگی تلاش
هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - وزارت نیرو
اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش

اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
رشت - رشت
دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی

کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی

چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ارومیه - ارومیه
سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
رشت - رشت
سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404

سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴


[کنفرانس،همایش، سمینار]
رشت - رشت
کنگره بین المللی مهندسی، فناوری و نوآوری

کنگره بین المللی مهندسی، فناوری و نوآوری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
دارم اشتات - دانشگاه دارم اشتات
همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

همایش بین المللی صنایع غذایی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
همایش بین المللی روانشناسی ایران

همایش بین المللی روانشناسی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران