تقویم

سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت

سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تبریز - تبریز
کنفرانس بین المللی رهیافت های نو در علوم انسانی

کنفرانس بین المللی رهیافت های نو در علوم انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
کنفرانس بین المللی مدیریت، خلاقیت و نوآوری

کنفرانس بین المللی مدیریت، خلاقیت و نوآوری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق، مکانیک و کامپیوتر

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق، مکانیک و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار

کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه بین المللی امام خمینی
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اردبیل - اردبیل
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
صوفیه - دانشگاه صوفیه
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21

دومین کفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق، مکاترونیک و سیستم‎های حرارتی و برودتی

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق، مکاترونیک و سیستم‎های حرارتی و برودتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
اولین همایش و نمایشگاه رجیستری تلفن همراه کشور

اولین همایش و نمایشگاه رجیستری تلفن همراه کشور


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قزوین - دانشگاه آزاد اسلامی
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
رشت - دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان
سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قزوین - دانشگاه پیام نور قزوین
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد
پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران