تقویم

نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالش‌ها و راهبردها
اولین همایش ملی معماری، عمران، گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

اولین همایش ملی معماری، عمران، گردشگری با رویکرد توسعه پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - همدان
کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها

کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - تفلیس
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
کنفرانس ملی نقش آب بندان ها در توسعه اقتصادی

کنفرانس ملی نقش آب بندان ها در توسعه اقتصادی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
رشت - رشت
دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تبریز - دانشگاه تبریز
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بروکسل - دانشگاه بروکسل
دومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

دومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - New Vision University
دومین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - New Vision University
کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو

کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - New Vision University
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - New Vision University
کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت، اقتصاد و توسعه

کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت، اقتصاد و توسعه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - New Vision University
نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی

نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - New Vision University
چهارمین کنگره راهبردی نفت و نیرو

چهارمین کنگره راهبردی نفت و نیرو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - New Vision University
هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران

هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - قم
پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا

پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا


[کنفرانس،همایش، سمینار]
خوی - خوی