تقویم

چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی پایدار
سومین همایش بین المللی و ششمین ملی پژوهش و مطالعات علوم انسانی و اسلامی

سومین همایش بین المللی و ششمین ملی پژوهش و مطالعات علوم انسانی و اسلامی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
کنفرانس بین المللی فرهنگ، زبان و ادبیات

کنفرانس بین المللی فرهنگ، زبان و ادبیات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
چهارمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2019)

چهارمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2019)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - آکادمی بین المللی علوم گرجستان
هفتمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه

هفتمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - پژوهشگاه نیرو
پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما - مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی صنعت سیمان و افق پیش‌رو

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی صنعت سیمان و افق پیش‌رو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی رازی
دومین همایش ملی طراحی دارو در عرصه صنعت

دومین همایش ملی طراحی دارو در عرصه صنعت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی

کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
خرمشهر - خرمشهر
همایش ملی ارتقا سلامت فرد، خانواده و جامعه

همایش ملی ارتقا سلامت فرد، خانواده و جامعه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - اصفهان
کنفرانس بین المللی دیدگاه ها و دستاوردهای نوین در مهندسی صنایع، مکانیک و هوافضا

کنفرانس بین المللی دیدگاه ها و دستاوردهای نوین در مهندسی صنایع، مکانیک و هوافضا


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق

اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق


[کنفرانس،همایش، سمینار]
دزفول - دزفول
دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - قم
کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیقات کاربردی در مدیریت و حسابداری

کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیقات کاربردی در مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد
همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس توسعه فناوری در مکانیک و هوافضا

کنفرانس توسعه فناوری در مکانیک و هوافضا


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه

کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی

همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران