تقویم

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی صداوسیما
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین کنفرانس بین‌المللی توانمندسازی کسب‌و‌کارهای فناورانه و راهکارهای پیشرفت در تکنولوژی و مهندسی
پنجمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء ایران (IoTeX2019)

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء ایران (IoTeX2019)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و مطالعات شهری

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و مطالعات شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
رشت - دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان
دومین کنفرانس بین المللی زمین شناسی و منابع طبیعی

دومین کنفرانس بین المللی زمین شناسی و منابع طبیعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار با رویکرد حمایت از رونق تولید

سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار با رویکرد حمایت از رونق تولید


[کنفرانس،همایش، سمینار]
یزد - سالن برق
دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
نخستین سمپوزیوم و کارگاه بین المللی بازآفرینی و راهبردهای فضایی

نخستین سمپوزیوم و کارگاه بین المللی بازآفرینی و راهبردهای فضایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی
هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری

هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان - کرمان
دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21

سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تبریز - تبریز
بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه الزهرا
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
همایش بین المللی روان شناسی بالینی: ارزیابی، تشخیص، درمان

همایش بین المللی روان شناسی بالینی: ارزیابی، تشخیص، درمان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی و روانشناسی و علوم اجتماعی
هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان

هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شاهرود - شاهرود