تقویم

چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران

چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
ششمین همایش ملی تازه‌های روانشناسی مثبت‌نگر

ششمین همایش ملی تازه‌های روانشناسی مثبت‌نگر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بندرعباس - دانشگاه فرهنگیان هرمزگان
دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
یزد - دانشگاه یزد
چهاردمین همایش ایمنی و مدیریت دارایی‌های فیزیکی (مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات)

چهاردمین همایش ایمنی و مدیریت دارایی‌های فیزیکی (مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - همدان
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - تفلیس
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش

دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران

اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
همایش دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری

همایش دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های اسپیناس پالاس
همایش ملی مدیریت نوری در اکوسیستم‌های شهری

همایش ملی مدیریت نوری در اکوسیستم‌های شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - موسسه آموزش عالی اسرار
پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح

پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قزوین - دانشگاه پیام نور قزوین
کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی

کنفرانس ملی منابع طبیعی، گیاهان دارویی و طب سنتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران دانشگاه تهران
دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران دانشگاه تهران
کنفرانس بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران

کنفرانس بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران دانشگاه تهران
ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی

سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر

سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران