تقویم

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

اولین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ایران

سومین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
چهارمین همایش ملی ایده‌های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین همایش ملی ایده‌های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان‌- جیرفت - شهرجیرفت
سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قزوین - دانشگاه پیام نور قزوین
نوداک، رویداد نوآوری‌های دارویی کشور

نوداک، رویداد نوآوری‌های دارویی کشور


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - دانشکده داروسازی
هفمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و محیط زیست

هفمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
یرلبن - برلین
کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران دانشگاه تهران
کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران دانشگاه تهران
چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی

چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - همدان
سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی

سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اهواز - اهواز
بیست ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

بیست ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - دانشگاه خوارزمی
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اردبیل - اردبیل
پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه اصفهان
یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر

یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - پردیس فارابی دانشگاه تهران
ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز
هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران

هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران