تقویم

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
istanbul - istanbul zaim university
چهارمین دوره ارزیابی و کنفرانس ملی تحول دیجیتال

چهارمین دوره ارزیابی و کنفرانس ملی تحول دیجیتال


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
چهارمین کنفرانس مهندسی برق، مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی

چهارمین کنفرانس مهندسی برق، مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
دهلی - دانشگاه دهلی
اولین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو

اولین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - همدان
ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران

ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
هفتمین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه‌های هوشمند

دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه‌های هوشمند


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
بیست‌ودومین همایش ملی بهداشت محیط

بیست‌ودومین همایش ملی بهداشت محیط


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن آمفی تاتر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کنفرانس بین‌المللی مدیریت طراحی

کنفرانس بین‌المللی مدیریت طراحی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه الزهرا
سومین کنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و تحول

سومین کنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و تحول


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران، مرکز همایش های بین المللی صداوسیما
سومین کنگره بین‌المللی علوم و مهندسی

سومین کنگره بین‌المللی علوم و مهندسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
هامبورگ - دانشگاه هامبورگ
چهارمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - Tbilisi,1A Evgeni Mikeladze St,0159