تقویم

کنفرانس بین‌المللی مدیریت طراحی

کنفرانس بین‌المللی مدیریت طراحی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه الزهرا
سومین کنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و تحول

سومین کنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و تحول


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی صداوسیما
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران، مرکز همایش های بین المللی صداوسیما
چهارمین همایش ملی ایده‌های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین همایش ملی ایده‌های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان‌- جیرفت - شهرجیرفت
سومین کنگره بین‌المللی علوم و مهندسی

سومین کنگره بین‌المللی علوم و مهندسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
هامبورگ - دانشگاه هامبورگ
سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قزوین - دانشگاه پیام نور قزوین
چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران

چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
نوداک، رویداد نوآوری‌های دارویی کشور

نوداک، رویداد نوآوری‌های دارویی کشور


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - دانشکده داروسازی
چهارمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - Tbilisi,1A Evgeni Mikeladze St,0159
کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت‌های شهری در ایران

کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت‌های شهری در ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه
هشتمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات

هشتمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - Tbilisi,1A Evgeni Mikeladze St,0159
ششمین همایش ملی تازه‌های روانشناسی مثبت‌نگر

ششمین همایش ملی تازه‌های روانشناسی مثبت‌نگر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بندرعباس - دانشگاه فرهنگیان هرمزگان
هفمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و محیط زیست

هفمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
یرلبن - برلین
اولین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضی و روش‌های محاسباتی در علوم و مهندسی

اولین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضی و روش‌های محاسباتی در علوم و مهندسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سمنان - دانشگاه ایوان‌کی
پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات

پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - تفلیس
دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
یزد - دانشگاه یزد
چهاردمین همایش ایمنی و مدیریت دارایی‌های فیزیکی (مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات)

چهاردمین همایش ایمنی و مدیریت دارایی‌های فیزیکی (مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران