تقویم

اولین سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در نظام فنی و اجرایی

اولین سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در نظام فنی و اجرایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
بیست وچهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیست وچهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - دانشگاه شیراز
کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی

کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
گرگان - دانشگاه فرهنگیان استان گلستان
اولین همایش رویکردهای نوین در مدیریت تولید، صادرت و زنجیره تامین

اولین همایش رویکردهای نوین در مدیریت تولید، صادرت و زنجیره تامین


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
دومین همایش بین المللی مدیریت،توسعه و اقتصاد

دومین همایش بین المللی مدیریت،توسعه و اقتصاد


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات

همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شوشتر - دانشگاه آزاد اسلامی
اولین همایش تخصصی ساختارهای سازمانی و تشکیلات در سازمان های آینده

اولین همایش تخصصی ساختارهای سازمانی و تشکیلات در سازمان های آینده


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جفرافیا و برنامه ریزی،معماری و شهرسازی ایران
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شیراز
کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم

کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - سالن همایش های بین المللی دانشگاه شیراز
اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - دانشگاه آزاد اسلامی
پنجمین همایش ملی کشاورزی،آبزیان و غذا

پنجمین همایش ملی کشاورزی،آبزیان و غذا


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بوشهر -
همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی

همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بناب - دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس

یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - کیش
همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بروجرد - دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سما
اولین کنفرانس سراسری پژوهشهای نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

اولین کنفرانس سراسری پژوهشهای نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر
نهمین همایش علمی دانشجویان ایرانی در فدراسیون روسیه

نهمین همایش علمی دانشجویان ایرانی در فدراسیون روسیه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - روسیه - شهر یکاترینبورگ
اولین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

اولین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
رشت - دانشگاه گیلان