سرویس

رویداد شما با موفقیت در پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور ثبت گردید، که پس از بررسی کارشناسان ما در سایت نمایه می گردد.
با توجه به قوانین “پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور” درج لوگو به همراه لینک در سایت رویداد شما الزامی می باشد.
(دانلود لوگو)