کنفرانس، همایش و سمینار

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
istanbul - istanbul zaim university
چهارمین دوره ارزیابی و کنفرانس ملی تحول دیجیتال

چهارمین دوره ارزیابی و کنفرانس ملی تحول دیجیتال


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
چهارمین کنفرانس مهندسی برق، مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی

چهارمین کنفرانس مهندسی برق، مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
دهلی - دانشگاه دهلی
دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو

اولین همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
اولین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

اولین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه‌های هوشمند

دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه‌های هوشمند


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - همدان
ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران

ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
هفتمین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
بیست‌ودومین همایش ملی بهداشت محیط

بیست‌ودومین همایش ملی بهداشت محیط


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن آمفی تاتر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ایران

سومین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
کنفرانس بین‌المللی مدیریت طراحی

کنفرانس بین‌المللی مدیریت طراحی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه الزهرا
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی صداوسیما
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران، مرکز همایش های بین المللی صداوسیما
سومین کنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و تحول

سومین کنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و تحول


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا
چهارمین همایش ملی ایده‌های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین همایش ملی ایده‌های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان‌- جیرفت - شهرجیرفت
سومین کنگره بین‌المللی علوم و مهندسی

سومین کنگره بین‌المللی علوم و مهندسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
هامبورگ - دانشگاه هامبورگ
سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی

سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قزوین - دانشگاه پیام نور قزوین
کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت‌های شهری در ایران

کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت‌های شهری در ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه
چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران

چهارمین کنفرانس ملی سالانه معماری و شهرسازی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - شیراز
نوداک، رویداد نوآوری‌های دارویی کشور

نوداک، رویداد نوآوری‌های دارویی کشور


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - دانشکده داروسازی