کنفرانس، همایش و سمینار

سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری

سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تبریز - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیار

همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شهرکرد - دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
پنجمین کنفرانس بین المللی برق و مهندسی پزشکی

پنجمین کنفرانس بین المللی برق و مهندسی پزشکی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
برمن - دانشگاه برمن
اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی

اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ارومیه - دانشگاه ارومیه
نخستین همایش بهبود کیفیت خدمات و تأمین مالی در صنعت گردشگری

نخستین همایش بهبود کیفیت خدمات و تأمین مالی در صنعت گردشگری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علامه طباطبائی
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج
پنجمین کنفرانس اقتصاد سبز

پنجمین کنفرانس اقتصاد سبز


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابلسر - شهرستان بابلسر
دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - نمایشگاه بین المللی
8 کارگاه تخصصی در حوزه دیجیتال مارکتینگ

۸ کارگاه تخصصی در حوزه دیجیتال مارکتینگ


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - جهاد دانشگاه صنعتی شریف
دومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی

دومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - سالن همایش های خوارزمی
همایش نقش نظام آموزشی در توسعه کسب و کار

همایش نقش نظام آموزشی در توسعه کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
اولین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب

اولین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - جهاد دانشگاهی استان همدان
مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک

مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
لنگرود - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌ زیست، انرژی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌ زیست، انرژی و توسعه پایدار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران

سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مرکز دائمی برگزاری کنفرانس های مهندسی أرگ
اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با تکیه بر مدیریت جهادی و صنعت دانش بنیان

اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با تکیه بر مدیریت جهادی و صنعت دانش بنیان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

سومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مرکز دائمی برگزاری کنفرانس های مهندسی أرگ
سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ، مدیریت، کاربردها و ابزارها

سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ، مدیریت، کاربردها و ابزارها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی شریف
کارگاه دو روزه بلاکچین و برنامه‌نویسی قرارداد هوشمند

کارگاه دو روزه بلاکچین و برنامه‌نویسی قرارداد هوشمند


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی شریف
هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت در صنایع ایران

هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت در صنایع ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - جهاد دانشگاهی استان همدان
نخستین همایش جامع حسابرسی تامین اجتماعی ایران

نخستین همایش جامع حسابرسی تامین اجتماعی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش کردستان(اتوبان نیایش)
رقابت پذیری و آینده تحولات شهری

رقابت پذیری و آینده تحولات شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات اجتماعی

کنفرانس تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
دانشگاه علامه خویی - دانشگاه علامه خویی
پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران

پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
- دانشگاه تهران
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه گرجستان
کنفرانس مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی

کنفرانس مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
دانشگاه علامه خویی - دانشگاه علامه خویی
چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران