کنفرانس، همایش و سمینار

چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی


تهران - دانشگاه تهران
دومین کنفرانس ملی مهندس عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

دومین کنفرانس ملی مهندس عمران کاربردی و دستاوردهای نوین


تهران - دانشگاه تهران -مرکز همایش های پردیس منابع طبیعی
دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت


تهران - دانشگاه تهران -مرکز همایش های پردیس منابع طبیعی
چهارمین همایش ملی صرف

چهارمین همایش ملی صرف


تهران -
کنفرانس فناوری اطلاعات و مدیریت شهری

کنفرانس فناوری اطلاعات و مدیریت شهری


تهران - برج میلاد
کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه


تهران - دانشگاه خاتم
اولین همایش ملی معماری ماندگار با نگاهی به آینده

اولین همایش ملی معماری ماندگار با نگاهی به آینده


دماوند - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
ششمین همایش ملی معماری،شهرسازی، عمران ومحیط زیست شهری

ششمین همایش ملی معماری،شهرسازی، عمران ومحیط زیست شهری


همدان - همدان
هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار


همدان - همدان
دومین کنفرانس ملی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه

دومین کنفرانس ملی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه


همدان - همدان
هشتمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا ومحیط زیست پایدار

هشتمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا ومحیط زیست پایدار


همدان - همدان
چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران

چهارمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران


همدان - همدان
اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
اولین همایش ملی حقوق ،قوانین و تکالیف

اولین همایش ملی حقوق ،قوانین و تکالیف


همدان - همدان
اولین همایش ملی پژوهشی علوم اجتماعی، روانشناسی وعلوم تربیتی ایران

اولین همایش ملی پژوهشی علوم اجتماعی، روانشناسی وعلوم تربیتی ایران


همدان - همدان
کنفرانس اروپایی مدیریت به روز

کنفرانس اروپایی مدیریت به روز


فرانکفورت - هتل
دومین کنفرانس مدیران زنجیره تامین و لجستیک

دومین کنفرانس مدیران زنجیره تامین و لجستیک


تهران - دانشکده فنی
دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی  و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)
چهارمین همایش ملی معادن روباز

چهارمین همایش ملی معادن روباز


کرمان - کرمان- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده فنی و مهندسی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت


ورشو -
اولین همایش ملی نقش دانشگاه های نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی
دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری


تهران - دانشگاه تهران -مرکز همایش های پردیس منابع طبیعی
تفکر خلاق، سرمایه گذاری و توسعه

تفکر خلاق، سرمایه گذاری و توسعه


جزیره کیش - جزیره کیش- سالن بین المللی همایش ها
نهمین همایش ملی آموزش

نهمین همایش ملی آموزش


تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نخستین اجلاس سراسری رهبران مشتری مدار

نخستین اجلاس سراسری رهبران مشتری مدار


تهران - مرکز همایش های بین المللی وزارت امور خارجه
ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت


تهران - مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم


مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
اجلاس سران تجارت حلال کشورهای اسلامی

اجلاس سران تجارت حلال کشورهای اسلامی


تهران - سالن همایش های کتابخانه ملی ایران