کنفرانس، همایش و سمینار

همایش جامع بین المللی شیمی ایران

همایش جامع بین المللی شیمی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

همایش بین المللی صنایع غذایی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین همایش ملی زنان موفق ایران

دومین همایش ملی زنان موفق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنگره آسیب شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور

کنگره آسیب شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش دانشگاه الزهرا
چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی

چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
آوکلند - دانشگاه پلی تکنیک آوکلند
همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا

همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - دانشگاه بوعلی سینا
اولین همایش ملی مدیریت و مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

اولین همایش ملی مدیریت و مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)


[کنفرانس،همایش، سمینار]
خوزستان - آبادان - دانشگاه علوم پزشکی آبادان - موسسه آموزش عالی مهر اروند
سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج
اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - اصفهان
دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد
دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران

ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن همایش های وزارت نیرو
همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران

همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران

شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
اولین همایش ملی معماری، عمران و آمایش محیط زیست

اولین همایش ملی معماری، عمران و آمایش محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - همدان
نخستین کنگره ملی نوآوری در علوم و فناوری غذایی

نخستین کنگره ملی نوآوری در علوم و فناوری غذایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
دومین کنفرانس مدیریت و سیستم‌های فازی

دومین کنفرانس مدیریت و سیستم‌های فازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
ایوان کی - دانشگاه ایوان کی
چهارمین همایش مدیریت استعدادها

چهارمین همایش مدیریت استعدادها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی

همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد
هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران

هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - آکادمی بین المللی علوم گرجستان
سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب

سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب


[کنفرانس،همایش، سمینار]
مشهد - مشهد
سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک

سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه علوم پزشکی تهران
سومین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
جیرفت‌ - جیرفت
سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
جیرفت‌ - جیرفت
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اسلو - ,Saga International Conference Center Oslo
اولین پیش همایش شهرهای آینده؛ شهرهای خلاق

اولین پیش همایش شهرهای آینده؛ شهرهای خلاق


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی
هشتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
رستوک - دانشگاه رستوک