کنفرانس، همایش و سمینار

سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی معماری پایدار و طراحی شهری

سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی معماری پایدار و طراحی شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
- دانشگاه پارما ایتالیا
سومین كنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

سومین كنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بابلسر - هتل بین المللی میزبان
سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
دومین همایش فیلتراسیون و استانداردها

دومین همایش فیلتراسیون و استانداردها


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - سالن همایش سروش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران

همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان -جیرفت - کرمان -جیرفت
دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه الزهرا
نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت بامحوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی

نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت بامحوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
بجنورد - دانشگاه کوثر
سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات تربیتی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات تربیتی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محویت علم در خدمت توسعه
هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر

هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - اتاق بازرگانی اصفهان
چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سمینار خروج از هزارتوی کسب و کار

سمینار خروج از هزارتوی کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن اندیشه معلم
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
کنفرانس ملی مهندسی مواد متالورژی و معدن ایران

کنفرانس ملی مهندسی مواد متالورژی و معدن ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اهواز - سالن همایش های سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان
کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی

کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
دبی - هتل رادیسون بلو
اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱


[کنفرانس،همایش، سمینار]
رامسر - رامسر
سمینار تخصصی "شرایط عمومی پیمان 4311 و شرایط عمومی فیدیک EPC"

سمینار تخصصی "شرایط عمومی پیمان 4311 و شرایط عمومی فیدیک EPC"


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرمان -جیرفت - کرمان -جیرفت
سمینار تخصصی بازاریابی و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی

سمینار تخصصی بازاریابی و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی شریف
ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق


[کنفرانس،همایش، سمینار]
اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین کنگره اینترونشنال درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد

سومین کنگره اینترونشنال درد و روش های پیشرفته کم تهاجمی درمان درد


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - هتل اسپینانس پالاس
چهارمین سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت

چهارمین سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
سومین همایش افق های نوین در علوم تربیتی،روانشناسی و آسیب های اجتماعی

سومین همایش افق های نوین در علوم تربیتی،روانشناسی و آسیب های اجتماعی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
همایش ملی هزاره باباطاهر- چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان

همایش ملی هزاره باباطاهر- چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان


[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - دانشگاه بوعلی سینا
نخستین کنگره بین المللی زبان، ادبیات و زبان شناسی

نخستین کنگره بین المللی زبان، ادبیات و زبان شناسی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - سالن همایش های خوارزمی
دومین همایش ملی اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ایران

دومین همایش ملی اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
جیرفت - جیرفت
سمینار حضور موثر در مناقصات بین المللی

سمینار حضور موثر در مناقصات بین المللی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر