کنفرانس، همایش و سمینار

یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2017

یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2017


اصفهان -
همایش ملی گیاهان دارویی

همایش ملی گیاهان دارویی


شاهرود -
دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری


بانکوک - دانشگاه Kasem Bundit
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی


بانکوک - دانشگاه Kasem Bundit
دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم


مشهد - دانشگاه فردوسی
اولین همایش هنر، معماری، شهرسازی اسلامی

اولین همایش هنر، معماری، شهرسازی اسلامی


تبریز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی


تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان

دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در آبزیان


ملایر - دانشگاه ملایر
نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی


رشت - دانشگاه گیلان
پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست(hse) شهروندی

پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست(hse) شهروندی


تهران - دانشگاه علوم و تحقیقات
اثربخشی منبع کنترل بر قصد تغییر شغل کولبران

اثربخشی منبع کنترل بر قصد تغییر شغل کولبران


تهران - پارس حکیمیه_خیابان الله اکبر سالن اجتماعات مشارکت های مردمی
چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز


بابلسر - هتل بین المللی میزبان
همایش کارآفرینی و خوداشتغالی

همایش کارآفرینی و خوداشتغالی


تهران - سالن اجتماعات سرای محله جنت اباد
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی


تهران - سازمان مدیریت صنعتی
کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی

کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی


ایران مشهد - ایران مشهد
مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی


آباده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیو الکتریک ایران

دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیو الکتریک ایران


مشهد مقدس - مرکز علمی آموزشی و پژوهشی ارگ
دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهی نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی

دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهی نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی


مشهد مقدس - مرکز علمی آموزشی و پژوهشی ارگ
سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی


مشهد مقدس - مرکز علمی آموزشی و پژوهشی ارگ
چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت

کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت


تهران - دانشگاه تهران
مدیران زن،نقشها،توانمندی ها و چالشها

مدیران زن،نقشها،توانمندی ها و چالشها


تهران - مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی
سمینار دو روزه مالکیت فکری

سمینار دو روزه مالکیت فکری


شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان صنعت، شهرک فناوری صنایع شیمیایی و فناوری های کسب و کار، سالن کنفرانس
همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی

همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی


تفلیس - دانشگاه جورجیا
چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران
سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق  ایران

سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران


تهران - تهران پارس حکیمیه - خیابان الله اکبر سالن اجتماعات مرکز مشارکت های مردمی
اولین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران

اولین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران


تهران - تهران پارس حکیمیه - خیابان الله اکبر سالن اجتماعات مرکز مشارکت های مردمی
اولین همایش ملی دانش و فناوری  علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

اولین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران


تهران - تهران پارس حکیمیه - خیابان الله اکبر سالن اجتماعات مرکز مشارکت های مردمی