دسته: آموزشRSS
کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
پنجشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
::

کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - هتل المپیک

+۲۰ بررسی عوامب موثر بر بهبود مدیریت آموزشی آشنایی با روشهای نوین نظام آموزشی در سایر کشورها الزامات توجه مدیران به تکنولوژی های نوین آموزشی بررسی نقش مدیران و معلمان در تربیت شهروند ایده آل

نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
:: first national student congress of food science & technology

نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

رشت - دانشگاه گیلان

۰۰ تکنولوژی مواد غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی مهندسی صنایع غذایی شیمی مواد غذایی مباحث نوین در بخش صنایع غذایی تکنولوژی پس از برداشت در بخش علوم باغبانی و زراعت و اصلاح نباتات تولیدات دامی و صنایع غذایی