دسته: یادداشت هفتهRSS
خرده مهارت های مرتبط با سخنرانی و ارائه مطالب (بخش اول)
یکشنبه - ۴ تیر ۱۳۹۶
::

خرده مهارت های مرتبط با سخنرانی و ارائه مطالب (بخش اول)

[نوشته]

-

۰۰ متمم مخفف عبارت محل توسعه مهارتهای من و طرحی برای تولید محتوای فارسی با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت فارسی زبانان در نقاط مختلف ایران و جهان است. در این فایل آموزشی به ارائه نکاتی پیرامون “مهارت های مرتبط با سخنرانی و ارائه مطالب” پرداخته شده است.

برای یادگیری بهتر در سمینارها، چه نکاتی را رعایت کنیم؟
شنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
::

برای یادگیری بهتر در سمینارها، چه نکاتی را رعایت کنیم؟

[نوشته]

-

۰۰ متمم مخفف عبارت محل توسعه مهارتهای من و طرحی برای تولید محتوای فارسی با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت فارسی زبانان در نقاط مختلف ایران و جهان است. در این فایل آموزشی به ارائه نکاتی پیرامون “یادگیری بهتر در سمینارها” پرداخته شده است.

نقش و جایگاه رویدادهای علمی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی
شنبه - ۱۸ دی ۱۳۹۵
::

نقش و جایگاه رویدادهای علمی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی

[نوشته]

-

۰۰  پروفسور سعید خزایی پدر آینده پژوهی ایران در گفتگو با پایگاه رویدادهای علمی کشور ،اقتصاد مقاوتی به مثابه الگویی در حال تکمیل برای غلبه بر چالش های اقتصادی را می توان در توضیحی ساده و فراگیربه معنای شناسایی حوزه های فشار بر اقتصاد و تلاش برای بی اثر سازی این فشار ها و حتی…..