دسته: علوم پایه و علوم زندگیRSS
همایش بین المللی امنیت و ایمنی غذایی در گرو کشاورزی و صنایع تبدیلی پیشرفته
پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴
::

همایش بین المللی امنیت و ایمنی غذایی در گرو کشاورزی و صنایع تبدیلی پیشرفته

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ کارگروه زراعت، اصلاح نباتات و به نژادی کارگروه شیلات و علوم دریایی کارگروه صنایع غذایی کارگروه باغبانی محیط زیست، منابع طبیعی کارگروه تروریسم غذایی

نخستین کنگره بین المللی کابرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
:: The First International Conference on The Application Of Modern Sciences In Iran's Geographic Research(AMSIGR2015)

نخستین کنگره بین المللی کابرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

مشهد -

۰۰ GISسیستم اطلاعات جغرافیایی WEBGIS MOBILEGIS RSسنجش از دور UAVپرنده بدون سرنشین GPSسیستم موقعیت یاب جهانی

سمینار علوم و فناوری حسگرها
پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴
::

سمینار علوم و فناوری حسگرها

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده فیزیک

۰۰ BIOSENSORS OPTICAL SENSORS SENSOR NETWORKS CHEMICAL & GAS SENSORS SENSOR/ACTUATOR SYSTEMS ARTIFICIAL OLFACTION SYSTEMS MECHANICAL & PHYSICAL SENSORS ۲D MATERIALS FOR SENSING APPLICATIONS

نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی و نمایشگاه
شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۴
::

نهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی و نمایشگاه

[کنفرانس،همایش، سمینار]

شیراز -

۰۰ * مقالات بایستی صرفا به زبان انگلیسی تنظیم گردد. پدیده های انتقال ترمودینامیک فرآیندهای جداسازی مدلسازی و شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) سینتیک، کاتالیست و طرح راکتور مهندسی و کنترل فرآیند زیست فناوری، مهندسی پزشکی و صنایع غذایی و دارویی فناوری نانو علوم و مهندسی پلیمر نفت و مهندسی مخازن مهندسی محیط زیست…..

همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
::

همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ ۱. فناوری نانو با رویکرد صنعتی ۲. پژوهش های کاربردی در علوم پایه با قابلیت صنعتی ۳. پزوهش های نوین در علوم مهندسی با قابلیت تجاری سازی و صنعتی شدن ۴. پژوهش های نوین در صنعت آلومینیوم(مقالات در این حوزه امتیاز ویژه ای دارد)