دسته: قانون و حقوقRSS
همایش بین المللی حقوق ایران
جمعه ۰۳ دی ۱۳۹۵
::

همایش بین المللی حقوق ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ حقوق مدنی حقوق اموال حقوق تجارت حقوق جزا حقوق جزای اختصاصی کیفرشناسی

همایش بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
:: International Conference on Optimization of Upstream Oil and Gas Contract

همایش بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن شهید بهشای دانشگاه علامه طباطبایی

۰۰ بهینه سازی قراردادهای بالادستی، تبیین رویکرد متوازن در انعقاد قراردادهای بالادستی بهینه سازی قراردادهای بالادستی، چارچوب مشارکت شرکت های ایرانی بهینه سازی قراردادهای بالادستی ، اقتضائات و استثنائات قراردادهای بالادستی در میادین مشترک بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، تولید صیانتی از منابع و افزایش ضریب برداشت در طول عمر میدان بهینه سازی قراردادهای بالا…..

همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
:: Place of Arbitration in Dispute Resolution

همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات

[کنفرانس،همایش، سمینار]

شوشتر - دانشگاه آزاد اسلامی

۰۰ استقلال شرط داوری در داوریهای داخلی و بین المللی تاثیر داوری بر کاهش مراجعه به مراجع قضایی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری داوری بین المللی و حقوق اسلامی اصول تنظیم موافقتنامه داوری داوری پذیری در داوری

همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
:: National Conference on Challenges and Opportunities in International Commercial Arbitration

همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

بناب - دانشگاه آزاد اسلامی

۰۰ مفهوم و قلمرو اجرا داوری موردی و داوری سازمانی موافقت نامه داوری استقلال شرط داوری تعیین داور و ترکیب هیئت داوری صلاحیت داور اصول حاکم بر داوری نحوه رسیدگی داوری بر اساس قانون وداوری بطور کدخدامنشی یا بر اساس انصاف دستور موقت و تامین دلیل تعیین حقوق حاکم بر داوری اعتراض به رای داور(…..

نشست علمی تخصصی تحولات اخیر سوریه از منظر حقوق بین الملل
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
:: international law

نشست علمی تخصصی تحولات اخیر سوریه از منظر حقوق بین الملل

[دوره آموزشی]

تهران - دانشگاه آزاد اسلامی

۰۰ نشست مذکور توسط دانشگاه عدالت با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بصورت رایگان برگزار و در پایان نشست، برای شرکت کنندگان گواهینامه معتبر صادر خواهد شد