دسته: قانون و حقوقRSS
نشست علمی تخصصی تحولات اخیر سوریه از منظر حقوق بین الملل
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
:: international law

نشست علمی تخصصی تحولات اخیر سوریه از منظر حقوق بین الملل

[دوره آموزشی]

تهران - دانشگاه آزاد اسلامی

۰۰ نشست مذکور توسط دانشگاه عدالت با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بصورت رایگان برگزار و در پایان نشست، برای شرکت کنندگان گواهینامه معتبر صادر خواهد شد