دسته: مهندسی و تکنولوژیRSS
دومین کنفرانس تخصصی کمپرسورها
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
:: The 2nd Iran Compressor Conference & Exhibition

دومین کنفرانس تخصصی کمپرسورها

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت

۰۰