دسته: مهندسی و تکنولوژیRSS
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
:: 4th National Electrical Engineering Conference

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اصفهان- نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- دانشکده مهندسی برق

۰-۱