دسته: مهندسی و تکنولوژیRSS
کارگاه عارضه سنجی ترافیکی
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
::

کارگاه عارضه سنجی ترافیکی

[دوره آموزشی]

تهران - هتل آکادمی فوتبال

تعریف مطالعات عارضه سنجی ترافیکی اهداف مطالعات عارضه سنجی ترافیکی روش انجام مطالعات عارضه سنجی ترافیکی بررسی نرم افزارهاي مورد استفاده بررسی پروژه های واقعی عارضه سنجی

اصول ایجاد نقشه‌های صنعتی و کارگاه و استاندارد کدگذاری تجهیزات بر اساس API
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
::

اصول ایجاد نقشه‌های صنعتی و کارگاه و استاندارد کدگذاری تجهیزات بر اساس API

[دوره آموزشی]

تهران -

1-اصول نام گذاری و کد گذاری قطعات 2- اصول اولیه که باید در هنگام رسم قطعه رعایت شود 3- روش های اندازه گیری و اندازه گذاری 4- علایم جوشکاری 5- تلرانس گذاری به زبان ساده 6- پرداخت سطح 7- dimXpert