دسته: میان رشته ایRSS
همایش بین المللی آینده پژوهی
پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
::

همایش بین المللی آینده پژوهی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

۰۰ ۱۰ تکنولوژی نوظهور در سازمان ها که هر رهبر سازمانی باید بشناسد و مدیریت کند آشنایی با نیروهای جاذبه ای ژئوپلیتیک جهان و تاثیر آنها بر تصمیم گیری مدیران ۵ عینک متفاوت برای آینده _ چگونگی خلق یک استراتژی آینده محور ۶ راهکار تقویت صرفه جویی و گسترش قدرت اجرایی مدیران در سازمان ها…..