دسته: میان رشته ایRSS
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی و چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت دانش در اقتصاد، مدیریت و حسابداری
پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
:: The 7th International Conference on Engineering and Humanities and the 4th International Conference on Knowledge-seeking Progress in Economics, Management and Accounting

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی و چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت دانش در اقتصاد، مدیریت و حسابداری

[کنفرانس،همایش، سمینار]

وین - سالن اجتماعات دانشگاه وین (University of Vienna)

۰۰