دسته: کسب و کار و مدیریتRSS
اولین نشست کارآفرین شو
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
::

اولین نشست کارآفرین شو

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن ثامن ساختمان امام رضا (ع) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۰۰