آینده پژوهی آموزش عالی ایران چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
1st National Conference on the Futures Studies of Higher Education in Iran : Internationalization of Universities; Perspectives and Challenges
[کنفرانس،همایش، سمینار]
قزوین - دانشگاه امام خمینی (ره)
برگزارکننده: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 22709968
نمابر: 22709967
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@fshei.irphe.ir

۱. بین المللی شدن دانشگاهها: چالش‌ها، کلان روندها، پیشرانها و بازدارنده‌ها

۱.۱. بررسی و تحلیل انتقادی وضع موجود همکاری‌های علمی و تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌های ایران

۱.۲. مطالعات موردی چالشهای بین المللی شدن آموزش عالی ودانشگاه های ایران

۱.۳. تحلیل و برون یابی کلان روندها به منظور پیش‌نگری آینده دانشگاه ایرانی در جهانی بین المللی شده

۱.۴. بررسی پیشرانها و بازدارنده های آموزش عالی ایران در مسیر بین‌المللی شدن

۱.۵. بررسی نا اطمینانی‌های آینده آموزش عالی ایران با تأکید بر محیط بین‌المللی

۲. ترسیم چشم انداز و آینده مطلوب بین‌المللی شدن نظام علم و فناوری و آموزش عالی

۲.۱. چشم انداز سازی نظام علمی وآموزش عالی مطلوب ایرانی در ترازهای بین المللی

۲.۲. چشم انداز سازی دانشگاه مطلوب ایرانی در ترازهای بین المللی

۲.۳. تجزیه و تحلیل بررسی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آینده نظام علم و فناوری آموزش عالی

۲.۴. نظام علم و فناوری و آموزش عالی بین المللی وبررسی گفتمان اسلامی – ایرانی

۲.۵. نظام علم و فناوری و آموزش عالی مولد و مروج علم نافع و فرزانگی، کارآفرین و پاسخگوی نیازهای جامعه.

۳. آینده نگاری و سناریوپردازی برای دستیابی به بین‌المللی شدن نظام علم و فناوری و آموزش عالی

۳.۱. مطالعه موردی در ابعاد مختلف همکاری‌های علمی و تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ ها به منظور آینده نگاری

· حقوقی و ساختار و قانونی

· زیر ساختی

· اعتباری ومالی

· فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه‌ها

· پژوهش و فناوری

· توسعه دوره‌ها، برنامه‌های آموزشی و درسی

· فرآیندهای یاددهی و یادگیری

· دیپلماسی علم وفناوری

· اعضای هیأت علمی و کارکنان

· دانشجویان

· فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط‌های چند رسانه‌ای

· اعتبار سنجی و شبکه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تضمین کیفیت؛ الزامات و استانداردهای آینده

۳.۲. نقشه راه بین المللی شدن در آموزش عالی و نظام علم وفناوری ایران

۳.۳. بررسی عملکرد دولت در خلق آینده مطلوب آموزش عالی بین المللی و ارائه راه حل‌های عملیاتی

۳.۴. بررسی نقش دانشگاه در خلق آینده مطلوب بین المللی خود و ارائه راه حل‌های عملیاتی

۳.۵. بررسی نقش بخش های اقتصادی واجتماعی کشور در خلق آینده مطلوب در محیط تعاملات علمی و فناوری بین المللی و ارائه راه حل‌های عملیاتی

۳.۶. مدیریت نظام های تولید علم، رهبری علمی، مدیریت یادگیرنده و مشکل سیطره نهادهای اداری در پیش روی بین المللی شدن دانشگاه

۴. کاربست روش های آینده پژوهی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت دانشگاهها در فرآیند بین المللی شدن

۴.۱. کاربرد روش‌های آینده پژوهی در مدیریت دانشگاه بین المللی

۴.۲. کاربرد مدل سی.ال. ای (C.L.A) در آینده پژوهی نظام علم وفناوری و آموزش عالی ایران در محیط بین المللی و در آینده پژوهی بین المللی شدن دانشگاه ایرانی

۴.۳. تکنیک دلفی در بررسی آینده بین المللی شدن در آموزش عالی و نظام علم وفناوری ایران

نگاشت سناریو برای دانشگاه بین المللی و زیرنظام های مختلف آموزش عالی ایران در محیط بین المللی

۴.۴. مدل‌های ارزیابی سناریوهای آینده بین المللی شدن در آموزش عالی و مدیریت دانشگاهی

۴.۵. پس نگری در مدیریت دانشگاه بین المللی

۵. ارزیابی تجربیات ملی و جهانی بین المللی شدن دانشگاهها

۵.۱. مطالعات موردی و بررسی‌های خاص درباره مسائل آینده بین‌المللی شدن دانشگاه ایرانی مانندِ:

· تبادل استاد و دانشجو،

· پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک آموزشی و پژوهشی،

· راهنمایی پایان نامه‌ها،

· سرمایه‌گذاری‌های مشترک

· نسل های نوین دانشگاهی؛ نسل سوم دانشگاه کارآفرین، نسل چهارم دانشگاه جامعه ساز و…

· آینده پژوهی درباره، مهاجرت نخبگان فکری و علم وفناوری

· تحرک و جابه‌جایی در محیط بین المللی

· پردیس بین‌المللی

· آموزش چند زبانه

· اعتبار بخشی به مدارک در محیط بین المللی

· تضمین کیفیت آینده نسل‌های نوآوری در محیط بین المللی

· فناوری اطلاعات و ارتباطات

· شبکه‌های مجازی

· اخلاق آکادمیک و ارزش‌های دانشگاهی در محیط بین المللی

· امنیت فرهنگی و پروتکل های بین المللی برای مصونیت های مختلف

· کنسرسیومهای ملی و منطقه ای و بین المللی

· سرمایه‌ اجتماعی آموزش عالی در محیط بین المللی

· سبک زندگی در محیط چند فرهنگی آموزش عالی

· قابلیت ها و چالشهای توریستی در دانشگاه بین المللی

· مقتضیات اقتصاد آموزش عالی در محیط بین المللی( تحول منابع ملی، مناطق آزاد، مبادلات ارزی و..)

۵.۲. بررسی‌های تطبیقی آینده پژوهی آموزش عالی (تجربه های دانشگاهی در کشورهای درحال توسعه موفق برای بین‌المللی شدن)

مسئول یا دبیر همایش: دکتر بابک محمدحسینی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 2333
برچسب ها: