اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

دسته: مهندسی و تکنولوژی
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶
First international conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City
[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان
برگزارکننده: دبیرخانه همایش

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶

تلفن تماس با دبیرخانه: 09184441762 - 09184441763
نمابر:
آدرس وب سایت: homran.ir
آدرس ایمیل: hamayesh.omran@gmail.com

محورهای همایش:

مهندسی عمران
مهندسی سازه
مهندسی زلزله
مهندسی مدیریت ساخت
مهندسی آب و مدیریت منابع آب
مهندسی آب و فاضلاب
مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
مهندسی سازه های بتنی و فولادی
مهندسی حمل و نقل و ترافیک
مهندسی مکانیک خاک و پی
مهندسی راه و ترابری
مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک
مهندسی محیط زیست
مهندسی سنجش از دور
مهندسی ساختمان
مهندسی شهرسازی
مهندسی عمران و آبادانی
مهندسی ژئوتکنیک
مهندسی مدیریت ساخت و اجرا
مهندسی ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در عمران
و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی عمران

مهندسی معماری
مصالح و فناوری های نوین در معماری
معماری و هویت شهری
معماری پایدار
روش‌ها و فناوری‌های نو در معماری
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری خیابانی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
گرافیک شهری
معماری و محیط زیست
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مفهوم شناسی معماری و شهرسازی معاصر
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
الگوهای معماری بومی
معماری منظر
بوم شناسی
زیبایی شناسی در معماری
شاخص های شهر پایدار
مرمت شهری
الگوهای ساخت و ساز پایدار
معماری بومی
نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
تاثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی معماری

شهرسازی
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
ناپایداری شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدودیت‌ها و شاخصهای توسعه شهری
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
الگوهای معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی
المان های شهری و محورهای مرتبط
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
طراحی شهری، نماهای شهری و امنیت روانی
مشارکت در امور شهری
بهسازی و نوسازی شهری
ساختمان های هوشمند و کاربرد فناوری‌های نوین
سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
بافت های تاریخی
جغرافیا، برنامه ریزی و مدیریت شهری
بهسازی آثار تاریخی
جغرافیا، تغییرات آب و هوایی، شهرسازی پایدار
علوم جغرافیایی و مدیریت شهری
نوسازی شهری
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی
بازسازی بافت تاریخی
الگوها و شاخص های توسعه پایدار شهری
بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها
و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی شهرسازی

محیط زیست شهری

محیط زیست و انواع آلودگی ها
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
جنگل‌ها، فضای سبز شهری و محیط زیست پایدار
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
فضای سبز و محیط زیست شهری
مسائل محیط زیست کلان شهرها
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
مدیریت پسماند در شهرها
مدیریت حیات وحش شهری
مدیریت فضای سبز و محیط زیست شهری
ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
نانو و محیط زیست
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
فناوری های نوین و محیط زیست شهری
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
تغییر اقلیم و محیط زیست
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
ساختمان های سبز انرژی های پاک و محیط زیست پایدار
فاضلاب شهری و تصفیه آن
اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها
و کلیه موضوعات مرتبط با محیط زیست شهری

مدیریت و برنامه ریزی شهری
فرهنگ شهر نشینی
شهروند و حقوق شهروندی
تعامل در فضای شهری
روانشناسی محیطی
شهر و حقوق شهروندی
طراحی و فضاهای شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
مدیریت شهری
برنامه های توسعه شهری
مدیریت پروژه های شهری
مدیریت بحران
مشارکت در امور شهری
گردشگری شهری
ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
بهسازی و نوسازی شهری
نماهای شهری
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
آمایش شهری
الگوهای توسعه شهری
زیرساخت‌های شهری
شریان های حیاتی شهری
ابزارهای توسعه شهری
حقوق شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافت های شهری
و کلیه موضوعات مرتبط با مدیریت و برنامه ریزی شهری

گردشگری و محیط زیست

نقش فناوری های نوین و انرژی های پاک در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان
پایش و کنترل مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بازگشت سرمایه
استانداردهای کنترل مدیریت ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
دورنمای بلندمدت فناوری های انرژی در توسعه پایدار
سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیست
معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
ارزش ها، مبانی و مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
مفهوم شهر ایرانی- اسلامی (شاخص ها و معیارها)
نمودهای معماری و شهرسازی سنتی اسلامی در معماری شهرهای ایرانی
جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر
فرهنگ و هویت در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
مصادیق و الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در عصر امروز
توسعه پایدار و شهر اسلامی
مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
هویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهری
جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرهای ایرانی- اسلامی
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی- اسلامی
کاربرد فناوری های نوین در توسعه شهرهای پایدار
گردشگری و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
محیط زیست و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار با بکارگیری ساختمایه های بومی
مدیریت حمل و نقل و توسعه شهری در شهرهای ایران
مدیریت بحران و توسعه ی شهری در شهرهای ایران
و کلیه موضوعات مرتبط با گردشگری و محیط زیستاولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدارمسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 3480
برچسب ها: