اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶
First international conference on New Research in Sport Science and Physical Education
[کنفرانس،همایش، سمینار]
همدان - مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان
برگزارکننده: دبیرخانه همایش

تاریخ شروع: پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶

تلفن تماس با دبیرخانه: 09184441762 - 09184441763
نمابر:
آدرس وب سایت: varzeshconf.ir
آدرس ایمیل: hamayesh.varzesh@gmail.com

محورهای همایش:

حیطه مدیریت ورزشی
اقتصاد، کارآفرینی، بازاریابی و خصوصی سازی در ورزش
مدیریت رفتار و سرمایه های انسانی
مدیریت راهبردی در ورزش
مدیریت بحران و تغییر در ورزش
توسعه و مدیریت ورزش دانشجویی
اخلاق سازمانی و حرفه ای در ورزش
مدیریت رویدادهای ورزشی
مدیریت کیفیت، دانش و ارزیابی عملکرد در ورزش
مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ورزش
مدیریت تفریحات و گردشگری ورزشی
چالش ها و موانع فراروی توسعه ورزش کشور
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه مدیریت ورزشی
حیطه فیزیولوژی ورزشی
فعالیت بدنی و سالمندی
فعالیت بدنی و بیماری ها
فعالیت بدنی، زنان، تغییرات فیزیولوژیک
فعالیت بدنی و محیط
فعالیت بدنی و سلامت عمومی
فعالیت بدنی و تغذیه
فعالیت بدنی و سازگاری های فیزیولوژیک
فیزیولوژی ورزش کاربردی (علم تمرین)
فعالیت بدنی، نوزادان، کودکان و نوجوانان
ژنتیک و ورزش
آزمون گیری در فیزیولوژی ورزش
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه فیزیولوژی ورزشی
حیطه بیومکانیک و فناوری ورزشی
بیومکانیک و فناوری ورزشی
بیومکانیک آسیب های ورزشی
بیومکانیک تکنیک های ورزشی
بیومکانیک بافت در ورزش
ارگونومی و بیومکانیک کار
بیومکانیک ورزشی سالمندان
بیومکانیک ورزشی معلولان
بیومکانیک و کنترل مهارت های ورزشی
بیومکانیک مهارت های پایه
تکنیک های پردازش داده و مدل سازی در ورزش
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه بیومکانیک و فناوری ورزشی
حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
همه گیر شناسی آسیب های ورزشی
شناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
پیشگیری آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
طراحی و معرفی پروتکل های توانبخشی آسیب های ورزشی
شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی
مدیریت و کنترل عوامل خطرزا در آسیب های ورزشی
طراحی و معرفی برنامه های اصلاحی و درمانی
شناسایی، معرفی و کاربرد وسایل اندازه گیری در حیطه حرکات اصلاحی
مداخلات ارگونومیکی و اصلاح ناهنجاری های وضعیتی
ورزش معلولین، بیماری های خاص و سالمندان
ورزش و ناتوانی های جسمی، حسی و ذهنی
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
نمو جسمانی انسان
یادگیری مهارت های حرکتی
کنترل حرکتی و مبانی عصب شناختی فعالیت های بدنی
ورزش و سوء مصرف مواد
فقر حرکتی در اقشار مختلف جامعه
روانشناسی ورزش در تمرینات و مسابقات ورزشی
سلامت روانی و ورزش در اقشار مختلف جامعه
ورزش مدارس
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشیاولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنیمسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 3300
برچسب ها: