اولین همایش ملی تحول و نوآوری در مدیریت آموزش عالی با تاکید بر ویژگی های

دسته: دسته‌بندی نشده
چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰

[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
برگزارکننده: منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰

تلفن تماس با دبیرخانه: 5-6229701-0712
نمابر: 6224402-0712
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل:

الف) تحول و مدیریت

۱- توانمندسازی منابع انسانی

۲- مدیریت بهسازی اعضای هیات علمی

۳- مدیریت کنترل بحران

۴- مدیریت استراتژیک

۵- مدیریت فرهنگی و ترویج معارف اسلامی

۶- مدیریت درآمدها و هزینه ها

۷- مدیریت ارتباطات

۸- خودکارآمدی و خودتنظیمی در مدیریت

۹- مدیریت تصمیم گیری

۱۰- مدیریت توسعه و بهبود فضاهای فیزیکی

۱۱-مدیریت جذب دانشجو در شرایط رقابتی

ب) تحول و کارآفرینی :

۱- کارآفرینی فردی

۲- کارآفرینی سازمانی

۳- کارآفرینی و درآمدزائی

۴- کارآفرینی و آینده پژوهی

ج) تحول و آموزش :

۱- آموزش مجازی

۲- فرآیند آموزش

۳- شیوه های توزیع و توسعه رشته های تحصیلی

۴- شیوه های ارزیابی و اثربخشی آموزش

د) تحول و پژوهش :

۱- توسعه پژوهشهای دانشجوئی

۲- پژوهش های دانشگاهی و درآمدافزائی

۳- پژوهش های اساتید و تحول دانشگاهها

۴- روشهای انگیزشی در پژوهش

۵- زیرساخت های پژوهشی

۶- سازمانهای دانش بنیان و پارک های فن آوری

هـ) تحول و دانشجو :

۱- دانشجو و تشکل ها

۲- خدمات دانشجوئی

۳- خدمات مشاوره ای

۴- مشارکت دانشجویان در فعالیتهای دانشگاه

مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دكتر عليزاده
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1029
برچسب ها: