اولین همایش ملی مطالعات سیاستی نفت و گاز

دسته: کسب و کار و مدیریت
شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۵
oil and gas
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه امام صادق (ع)
برگزارکننده: انجمن علمی مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

تاریخ شروع: شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: md.noruzi@gmail.com
نمابر:
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: md.noruzi@gmail.com

۱- الزامات راه اندازی وزارت انرژی

۲- جایگاه وزارت خارجه در دیپلماسی های نفتی

۳- آسیب شناسی حضور ایران در اوپک، الزامات حضور یا ضرورت خروج

۴- راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نفت

۵- اولویت های صنعت نفت جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

۶- ضرورت و امکان سنجی تاسیس نهاد معتبر آمارها و اطلاعات نفت و گاز کشور

۷- تعیین سطح بهینه با توجه به ابعاد فنی تولید صیانتی، احتمال کشف و یا توسعه میادین جدید

۸- بررسی ابعاد سیاسی صادرات نفت خام جهت حفظ موقعیت ایران در اوپک

۹- آسیب شناسی تزریق گاز در مخازن نفتی و اثر آن در تولید صیانتی

۱۰- آسیب شناسی تولید گاز و جایگاه های مصرف آن

۱۱- مفهوم پردازی و مبانی حکمرانی در صنعت نفت

۱۲- مجمع کشورهای صادرکننده گاز و جایگاه ایران

۱۳- آسیب شناسی محرمانگی قراردادهای نفتی و راهکارهای پیشنهادی

۱۴- توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز

۱۵- مسائل زیست محیطی در صنعت نفت و گاز

۱۶- آموزش نیروی انسانی در صنعت نفت و گاز کشور

۱۷- اشتغال در صنعت نفت و گاز: وضعیت پیشین و آینده پیش رو

۱۸- امنیت انرژی با تاکید بر نفت و گاز

۱۹- توسعه شرکت های داخلی توانمند در صنعت نفت و گاز

۲۰- چگونگی ایجاد شرکت های بین المللی نفتی ایرانی

۲۱- بورس نفت و گاز: ضرورت ها و چالش ها

۲۲- آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی در کشورهای میزبان

۲۳- قیمتگذاری در نفت و گاز: راهکارهای سیاسی و عوامل بنیادین

۲۴- امکان سنجی جایگزین شدن سایر ارزها در معاملات نفتی

۲۵- الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) و مزیت های نسبی ایران در بخش نفت و گاز

۲۶- بررسی علل ناکارآمدی شورای عالی انرژی در کشور

۲۷- آسیب شناسی قیمت گذاری و سوبسید حاملهای انرژی در ایران

۲۸- عدالت بین نسلی در نفت و گاز

۲۹- مالکیت منابع طبیعی و انفال : مکانیسم های توزیع درآمدهای حاصل از انفال به اقتصادهای ملی

۳۰- شایستگی های آستانه برای ورود شرکت های خصوصی به قراردادهای نفتی در ایران

۳۱- حقوق مالکیت و جایگاه آن در توسعه فناوری در صنعت نفت

۳۲- تاثیر «قرارداد» در سیاستگذاری نفت و گاز

۳۳- جایگاه سیاستگذاری نظام مالیاتی در قراردادهای نفتی

۳۴- ابزارهای رگولاتوری و مقررات گذاری در صنعت نفت و گاز

۳۵- حکمرانی پنهان شرکت ها و موسسات بین المللی نفتی در سیاستگذاری صنعت نفت

۳۶- تاثیر پیمان های جهانی (نظیر کیوتو) در سیاستگذاری صنعت نفت

۳۷- جایگاه نظام بیمه در صنعت نفت و چالش های سیاستگذارانه آن

۳۸- ابعاد حقوق دریاها و مسائل سیاستگذارانه آن در صنعت نفت

۳۹- تولید نفت رستی و کاهش هزینه تولید آن توسط امریکا

۴۰- جایگاه وزارت خارجه در دیپلماسی انرژی و نفتی و امنیت انرژی

۴۱- مسائل حقوقی میادین مشترک نفت و گاز

۴۲- مسائل اقتصادی میادین مشترک نفت و گاز

۴۳- بررسی ابعاد فنی میادین مشترک نفت و گاز

۴۴- بررسی ابعاد سیاسی- امنیتی میادین مشترک نفت و گاز

مسئول یا دبیر همایش: آقای نوروزی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1479
برچسب ها: