اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار

دسته: دسته‌بندی نشده
سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
سایر - مجازی
برگزارکننده: انجمن مدیریت آموزشی ایران

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 81032324
نمابر: 81032324
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: ieaa.iran@gmail.com

آموزش

•مدیریت آموزشی و جهانی شدن

•مدیریت آموزشی و خلاقیت

•مدیریت آموزشی و فناوری اطلاعات

•مدیریت آموزشی و ارزشیابی

•مدیریت آموزشی و کارآفرینی

•مدیریت آموزشی و بهره وری

•مدیریت آموزشی و تغییر وتحول

علوم تربیتی

•مدیریت و تعلیم و تربیت اسلامی

•مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

•مدیریت و آموزش و پرورش ابتدایی

•مدیریت و آموزش پیش دبستانی

•مدیریت و تکنولوژی آموزشی

•مدیریت و برنامه ریزی درسی

•مدیریت و تحقیقات آموزشی

•مدیریت آموزشی

•مدیریت و آموزش الکترونیک

•مدیریت و اخلاق اسلامی

روانشناسی

•مدیریت و روانشاسی بالینی

•مدیریت و روانشناسی تربیتی

•مدیریت و روانشناسی شخصیت

•مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی

•مدیریت و روانشناسی عمومی

•مدیریت و سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)

•مدیریت و روانشناسی سلامت

•مدیریت و روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

مدیریت

•مدیریت و تکنیک های بهینه سازی

•مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی

•مدیریت راهبردی

•مدیریت استراتژیک و رقابت

•مدیریت منابع انسانی

•مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه

•مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری

•مدیریت تشکیلات و روشها

•مدیریت سیستم های اطلاعاتی

•مدیریت استراتژیک

•مدیریت دانش

•مدیریت نوآوری و کارآفرینی

•مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات

•مدیریت برنامه ریزی توسعه جهانگردی

اشتغال و توسعه پایدار

•آموزش های مهارتی بازار محور در اقتصاد مقاومتی

•آموزش های مهارتی و اقتصاد دانش بنیان

•مشاغل نوین و آموزش های مهارتی

•مهارت آموزی و یادگیری مادام العمر

•مهارت آموزی ، اقتصاد یادگیرنده و توسعه پایدار

•مهارت آموزی ، کار آفرینی و اشتغال

•آموزش های مهارتی مجازی و توانمندسازی عمومی

•توسعه اخلاق حرفه ای در آموزش های مهارتی

•روشهای نوین استفاده از فنون و حرف در جهت ایجاد اشتغال

•استاندارد های نوین جذب سرمایه های انسانی

•آموزش منابع انسانی در جهت رشد و توسعه

•سیاستها و راهبردهای مدیریت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی

•سلامت ،رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و زیست پذیری روستایی

•فقرزدایی و کاهش نابرابری­های اجتماعی

•اصول و مبانی نظری و مفهومی آموزش عالی و توسعه پایدار

•رویکردها، الگوها و شاخص‌های آموزش عالی و توسعه پایدار

•تجربه‌های جهانی آموزش عالی و توسعه پایدار

•عملکرد و آسیب‌شناسی آموزش عالی ایران از منظر پایداری و توسعه پایدار

•چشم‌انداز و وضعیت مطلوب آموزش عالی ایران از منظر پایداری و توسعه پایدار

•نقش زنان درتوسعه پایداراقتصادی

•زنان، مهارت آموزی و اشتغال

•آینده پژوهی در مهارت آموزی و اشتغال

•کشاورزی و توسعه پایدار

•آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

•منابع طبیعی و توسعه پایدار

•مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی

•مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت

•مدیریت انرژی و توسعه پایدار

•زیست بوم پایدار و توسعه

•محیط زیست انسانی و توسعه پایدار

•محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار

•توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار

محور ویژه

•نقش مدیریت آموزشی در همدلی و همزبانی دولت و ملت

•مدیریت آموزشی و توسعه پایدار

•روانشناسی مدیریت و توسعه پایدار

مسئول یا دبیر همایش: دبیراجرایی کنفرانس : دکتر علی امینی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1154
برچسب ها: