اولین کنفرانس سالانه مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی

دسته: دسته‌بندی نشده
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership
[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز -
برگزارکننده:

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۹

تلفن تماس با دبیرخانه: 0711-2339123
نمابر: 0711-2339122
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@emishiraz.com

محورهای کنفرانس

مبانی اشاعه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا

توسعه کارآفرینی در سازمانها

زیرساخت های توسعه کارآفرینی

نقش آموزش در توسعه کارآفرینی

اخلاق محوری و کارآفرینی

خلاقیت، نوآوری وکارآفرینی در مدیریت

خلاقیت، نوآوری وکارآفرینی در برنامه ریزی

خلاقیت،نوآوری و کار آفرینی در تربیت نیروی انسانی متخصص

محوریت خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی درسیاست گذاری

آشنایی با الگوهای نوین کارآفرینی

نقش نرم افزارهای آموزشی درخلاقیت،نوآوری وکارآفرینی

نقش نهادهای تخصصی در بخش کارآفرینی

خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی در نخبگان

نقش سازمان های غیر دولتی در کارآفرینی

تحقیق و توسعه و کارآفرینی

فضای آموزشی و خلاقیت ونوآوری

شناسایی عوامل بازدارنده وعدم موفقیت در برنامه های خلاقیت،نوآوریوکارآفرینی

بسترسازی دولتی،جهت ایجادخلاقیت ،نوآوری وکارآفرینی در سازمان ها

بررسی تجربیات حاصل از اقدامات انجام شده جهت ایجاد خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی درایران و جهان

نقش رسانه در ایجاد فرهنگ خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی

مدیریت و رهبری کارآفرین

تبلیغات و کارآفرینی

خلاقیتو نوآوری پرورشی

مهندسی خلاقیت و نوآوری

محورهای مدیریتی

مدیریت استراتژیک

مدیریت بحران

مدیریت ریسک

مدیریت منابع انسانی

خلاقیت و کارآفرینی

مدیریت دانش

مدیریت تولید

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت بازاریابیاهداف كنفرانس

· توسعه مفهوم كار آفريني در سطح كشور

· بحث و بررسي چالش ها و فرصت هاي توسعه كار آفريني در كشور

· تبادل تجربيات كار آفريني بين علاقه مندان و سياست گذاران توسعه كارآفريني

· بررسي چالش هاي دانشجويان و دانش آموختگان كارآفريني در فرآيند ايجاد كسب و كار

. تبادل دانش و اطلاعات در مورد راهكارهاي موجود در راه ارتقاي كارآفريني و تقليل بيكاري در كشور

.  شناسايي چربش هاي موجود و پتانسيل هاي كارآفريني در كشور

. توسعه مفهوم نوآوري در سطح نظام اداري

. بررسي راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها

. معرفي نوآوري به عنوان ابزار كسب مزيت رقابتي

.  تبيين نقش و جايگاه نوآوري در توليد و بازاريابي

. شناسايي موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني

. شناسايي چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين

. شناسايي فرصت هاي و چالش هاي اشتغال، كارآفريني و سرمايه گذاري در استان فارسمسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1061
برچسب ها: