اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
.
[کنفرانس،همایش، سمینار]
اردبیل -
برگزارکننده: موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 04533239238 - 09142959557
نمابر: 04533239238
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@geo2016.ir

جغرافیای طبیعی

ژئومورفولوژی مناطق مختلف ایران و توسعه پایدار محیطی

اقلیم و پارامتر آن توسعه پایداری محیطی و زیستی در ایران

لایه ازن و توسعه انسانی محلی ملی و بین المللی

وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی

خشکسالی و توسعه پایدار

گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

پراکندگی آب های سطحی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی و انسانی

آب های زیرزمینی ایران و توسعه پایدار زیستی

اقیانوس ها و دریاها ودریاچه ها توسعه پایدار محلی منطقه ای و ملی

سد سازی توسعه(قوت) یا تخریب(ضعف)

انتقال آب از مناطق برخوردار به مناطق محروم طبیعی(فرصت یا تهدید)

تالاب ها مانداب های ایران پتانسیل یا چالش محیطی

جغرافیای خاک ها و کشاورزی و توسعه پایدار

تنوع تیپولوژی مناطق جغرافیایی خاک ایران و توسعه پایدار

حفاظت یا فرسایش خاک در ایران ( توسعه یا تخریب)

تنوع جغرافیای خاک های ایران در توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات و اشتغال

کشاورز واسطه گران و واردات تک محصولی

جغرافیایی زیستی، اکوتوریسم و ژئوتوریسم و توسعه پایدار

جغرافیای پوشش گیاهی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی زیستی

جایگاه برنامه ریزی علوم طبیعی در برنامه های توسعه کشور

منابع طبیعی و پایداری محیط

آب های سطحی و زیر زمینی؛ برنامه ریزی، آلودگی، مصرف بهینه

تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و غذا

فرسایش خاک، آلودگی خاک، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی

محیط زیست، تخریب اکوسیستم و فناپذیری کره زمین

مدیریت منابع آبی، مهار آب های سطحی، هدر رفت آب های سطحی، تکنیک های مهار و ذخیره سازی

کشاورزی، توسعه اقتصادی، اقتصاد تک محصولی وابستگی و تحریم وخودکفایی و خوداتکایی کشاورزی اقتصاد مقاومتی

زمین شناسی کاربردی ،توسعه صنعتی،رونق صنایع مادر، تحول صنایع تبدیلی ،شکوفایی معدن و صنعت، کشاورزی و خدمات و اقتصاد مقاومتی

منابع طبیعی، فرصت ،تهدید، بهره برداری بهینه، حفاظت، آینده نگری

مخاطرات طبیعی، پیشگیری، مقابله، مدیریت بحران، بارهزینه مادی و انسانی

مراتع، دامپروری، تخریب، مدیریت و بهره برداری بهینه، توسعه اقتصاد دامداری

جنگل، حفاظت (مدیریت استراتژیک، اکسیژن، تنفس، توسعه صنعت، زیست، سر زندگی)تخریب (دی اکسید کربن، آلودگی هوا، فرسایش خاک، فقر خاک کشاورزی، زندگی همراه درد و رنج)

نوسازی و توسعه شهری-منطقه ای مبتنی بر ریسک زلزله

مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت خطر پذیری زلزله

……

مسئول یا دبیر همایش: آقای وحید ولی پور
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1421
برچسب ها: